roadside assistance

H.O.G. Hỗ trợ

Chương trình Hỗ trợ H.O.G. là một lợi ích dành riêng, được thiết kế để mang đến cho bạn sự an tâm hơn và sự thuận tiện tuyệt đối. Lợi ích này được cung cấp 24/24h, tất cả các ngày trong tuần, vì chúng tôi biết tầm quan trọng của việc nhận hỗ trợ kịp thời khi bạn cần nhất. Bạn sẽ được nhận trợ giúp kịp thời và đáng tin cậy khi bạn cần nhất.


Điều kiện hỗ trợ của H.O.G.™ tùy thuộc vào phạm vi địa lý của các nhà cung cấp dịch vụ. Hãy liên hệ ngay với đại lý ở địa phương bạn để biết thêm thông tin.

Câu hỏi thường gặp

Ai đủ điều kiện nhận được hỗ trợ của H.O.G.?

Bất kỳ khách hàng nào mua xe mô tô Harley-Davidson mới sau ngày 1 tháng 4 năm 2015, từ đại lý ủy quyền của H-D đều đủ điều kiện hưởng các dịch vụ đã giới thiệu. Chương trình sẽ có hiệu lực trong thời gian 12 tháng, khi đăng ký mua xe mô tô mới. Nếu bạn gia hạn tư cách hội viên H.O.G.® sau năm miễn phí đầu tiên, bạn sẽ được cộng thêm 12 tháng Dịch vụ hỗ trợ của H.O.G. (tối đa là 24 tháng).

Nội dung chi tiết của dịch vụ bảo hành là gì?

Thành viên hội đủ điều kiện nhận các dịch vụ dưới đây khi lái xe mô tô Harley-Davidson dựa trên vùng lãnh thổ cụ thể. Điều này còn phụ thuộc vào phạm vi địa lý của các nhà cung cấp dịch vụ và thời gian làm việc tương ứng của họ.

Có thể loại trừ một số nội dung. Hội viên phải chịu trách nhiệm cho mọi chi phí vượt quá mức lợi ích. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ trên cơ sở nỗ lực tốt nhất. Một số dịch vụ hoàn toàn chỉ mang tính giới thiệu hay bố trí. Hỗ trợ của H.O.G. sẽ không chịu trách nhiệm cho mọi chi phí của bên thứ ba

Hỗ trợ kéo xe khẩn cấp

If your motorcycle experiences a mechanical breakdown or is involved in an accident and your motorcycle becomes immobilized while on the road, H.O.G. Assist will help the member and pay for the bike to be towed to the nearest service provider within the territory if immediate repair is not available. 

Hỗ trợ di chuyển thay thế

Nếu xe không thể sửa chữa trong vòng 6 giờ kể từ khi hỏng, Hỗ trợ H.O.G. sẽ sắp xếp và thanh toán cho phương tiện di chuyển thay thế để hội viên trở về nhà.

Chuyển xe mô tô về

Nếu không thể sửa chữa khi xe hỏng, Hỗ trợ H.O.G. sẽ sắp xếp và thanh toán cho việc đưa xe mô tô về đến nhà của hội viên.

Sắp xếp chỗ ở khách sạn

Nếu xe máy bị hỏng hoặc không thể di chuyển và không thể sửa chữa trong vòng 24 giờ, Hỗ trợ H.O.G. sẽ sắp xếp và trả tiền cho chỗ ở khách sạn tại địa điểm gần nhất có sẵn.

Hỗ trợ đổ xăng

Nếu xe của bạn không thể di chuyển khi đang đi trên đường do thiếu nhiên liệu, Hỗ trợ H.O.G. sẽ bố trí để một nhà cung cấp dịch vụ giao xăng đến địa điểm của xe. Hội viên sẽ trả tiền xăng.

Hủy bỏ xe

Nếu xe của bạn gặp tai nạn và hỏng hoàn toàn, Hỗ trợ H.O.G. sẽ sắp xếp và thanh toán cho một công ty kéo xe để hủy bỏ xe.

Hỗ trợ phương tiện di chuyển thay thế

Nếu xe của bạn không thể sửa chữa và bạn cần tới ngay điểm đến, Hỗ trợ H.O.G. sẽ sắp xếp và thanh toán cho phương tiện thay thế để hội viên tiếp tục hành trình.

Bố trí phương tiện cho thuê

Should your motorcycle be involved in an accident and is immobilized for repair in the workshop, H.O.G. Assist will arrange for the rental of a motorcycle of the same or better capacity whenever possible. The cost of the rental shall be paid for by the member. 

Chuyển tiếp thông điệp khẩn cấp

In the event your motorcycle breaks down or is involved in an accident, H.O.G. Assist shall transmit urgent messages related to your breakdown or vehicular accident to the subscriber and/or member’s family members.