Street Parties

Lễ Kỷ niệm lần thứ 115

Các Bữa tiệc trên Đường

Địa điểm
Các địa điểm khác nhau sẽ được công bố vào mùa Xuân

Ngày
Chưa xác định

MILWAUKEE TRẢI THẢM DA CAM CHO MỘT BỮA TIỆC KỶ NIỆM 115 NĂM

Trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và âm nhạc địa phương ở các bữa tiệc trên đường trong các khu dân cư này.  Đắm mình vào những gì làm cho các khu dân cư này trở nên đặc biệt và là lý do tại sao các khu vực này là điểm đến hấp dẫn cho người dân địa phương và du khách.  

CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ KỶ NIỆM LẦN THỨ 115