Juneau Avenue Headquarters

Lễ Kỷ niệm lần thứ 115

Juneau Avenue Global Headquarters

Harley-Davidson Motor Company
3700 W. Juneau Ave
Milwaukee, WI 53208

Thứ Tư 29/8 - Thứ Bảy 1/9
8am-5pm

THĂM NƠI HARLEY‑DAVIDSON RA ĐỜI

Trải nghiệm nơi mọi chuyện bắt đầu vào năm 1903.  Địa điểm nhà máy đầu tiên được đăng trong National Register of Historic Places (Danh sách Đăng ký các Địa điểm Lịch sử Quốc gia).  Sẽ có cơ hội chụp ảnh miễn phí tại các điểm Đánh dấu Mốc Lịch sử ở lối vào chính, Bar & Shield nổi tiếng, và bên trong Sảnh đợi tại bức tường sắt "Tự do".  Khu vực Jumpstart trong nhà cũng sẽ hoạt động cả tuần, cho tất cả mọi người cơ hội lên xe, vặn ga và thử các đồ nghề của một chiếc xe Harley-Davidson® 2019 mới.

Khả năng Tiếp cận và Lợi ích Riêng cho Người Mua Gói Chrome Experience Rally Pack.Khám phá phần Rally Pack để biết thêm thông tin.

CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ KỶ NIỆM LẦN THỨ 115