THAM QUAN NHÀ MÁY

THAM QUAN NHÀ MÁY

Chuyến tham quan nhà máy Harley-Davidson® sẽ cho bạn một cơ hội chiêm ngưỡng những con người phi thường truyền niềm tự hào và kiến thức chuyên môn của họ vào những cỗ máy khiến cho người ta phải mơ tưởng.  Chúng tôi đã mở cửa một số cơ sở sản xuất để bạn có thể quan sát những gì đã tạo nên một huyền thoại trong cuộc sống.      

Bạn sẽ được nhìn tận mắt quy trình sản xuất ở những địa điểm này.