Shawn Cox


Phó Chủ tịch Cao cấp về Trải nghiệm Bán lẻ của Người tiêu dùng
Harley-Davidson Motor Company

 

Shawn Cox là Phó Chủ tịch Cao cấp về Trải nghiệm Bán lẻ của Người tiêu dùng của Harley-Davidson Motor Company, chịu trách nhiệm về Hàng hóa Chung, Trải nghiệm Bán lẻ Tích hợp, Định dạng Bán lẻ Mới, và The Harley-Davidson Museum.

Cox là Lãnh đạo, Trưởng ban Bán Trực tiếp cho Người tiêu dùng tại GO Intellectual Capital, một công ty tư vấn chuyên về trải nghiệm tiêu dùng thông qua thương mại điện tử và các cửa hàng truyền thống. Cox chịu trách nhiệm phát triển một trải nghiệm khách hàng bán lẻ tích hợp mang tính đổi mới cơ bản cho các nhà bán lẻ thương mại điện tử Backcountry bằng cách kết nối liền mạch các cửa hàng truyền thống mới với môi trường kỹ thuật số hiện tại. Trước đó, ông phục vụ trong vai trò bán lẻ cao cấp trong các tổ chức toàn cầu sau: Columbia Sportswear Company, Samsonite Company, Tommy Hilfiger và Ralph Lauren. Kinh nghiệm của Cox bao gồm phát triển thị trường quốc tế, hoạt động kênh, quản lý thương hiệu, khuếch trương thương mại và trải nghiệm khách hàng đa kênh trên các kênh thương mại điện tử kỹ thuật số, cửa hàng bán lẻ và bán buôn.

Trước đây, Cox là thành viên hội đồng của Habitat for Humanity, Portland, Oregon.

Cox có bằng cử nhân khoa học quản trị kinh doanh của Abilene Christian University, Abilene, Texas.