Đội ngũ lãnh đạo

Paul Krause

Phó Chủ tịch, kiêm Giám đốc Pháp lý và Giám sát Trưởng Harley-Davidson, Inc.

Paul Krause

Về Paul

Paul Krause là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Pháp lý của Harley-Davidson, Inc. Krause vừa là cán bộ vừa là một thành viên trong hàng ngũ lãnh đạo của Harley-Davidson. Trong cương vị Giám đốc Pháp lý, ông quản lý bộ phận pháp lý của công ty và giám sát mọi vấn đề pháp lý của công ty, cũng như tính toàn vẹn về sản phẩm của công ty đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ về chính sách công/chính phủ. Ông còn là giám đốc đạo đức và tuân thủ của công ty và là thư ký cho hội đồng quản trị của công ty.

Trước khi gia nhập Harley-Davidson vào năm 2016, Krause đã làm việc tại Chicago với tư cách là luật sư cho một công ty thép quốc tế và một công ty luật lớn.

Krause đã tốt nghiệp Trường Luật, Đại học Marquette và Đại học Drake.

Gặp gỡ đội ngũ lãnh đạo