MICHELLE A. KUMBIER

Giám đốc Điều hành, Harley-Davidson Motor

 

Là Giám đốc Điều hành của công ty Harley-Davidson Motor, Michelle Kumbier chịu trách nhiệm báo cáo đầy đủ mọi kết quả hoạt động kinh doanh. Điều này có nghĩa là dẫn dắt và giám sát thị trường bán hàng toàn cầu và mạng lưới đại lý của công ty, thiết kế và phát triển các sản phẩm có nhu cầu cao và có lợi nhuận, và đảm bảo tính linh hoạt và hiệu quả trong hoạt động sản xuất toàn cầu của Harley-Davidson.

Kumbier gia nhập Harley-Davidson vào năm 1997 và đã giữ các vị trí có trách nhiệm ngày càng cao, bao gồm Phó Chủ tịch Cao cấp phụ trách Sản xuất và Hoạt động, Phó Chủ tịch Cao cấp phụ trách mảng Xe mô tô, Phó Chủ tịch Cao cấp phụ trách Phát triển Sản phẩm và Phó Chủ tịch phụ trách Quản lý Vật liệu.

Trước khi gia nhập Harley-Davidson, Kumbier đã trải qua 11 năm làm việc tại công ty Kohler ở Kohler, Wis., nơi bà nắm giữ nhiều vị trí trong bộ phận Hệ thống nước và Động cơ.

Cô tích cực hỗ trợ nỗ lực đa dạng hóa và tăng cường sự tham gia của công ty, trong đó có lãnh đạo nhóm ái lực phụ nữ từ năm 2013 với tư cách là nhà tài trợ. Cô cũng tham gia Hiệp hội Sản xuất STEP (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Sản xuất) Quốc gia, một sáng kiến nhằm tôn vinh sự lãnh đạo của phụ nữ trong sản xuất, tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách kỹ năng sản xuất ở Hoa Kỳ.

Kumbier có bằng cử nhân Tiếp thị từ trường Cao đẳng Lakeland và bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh từ Đại học Wisconsin - Oshkosh.