Lãnh đạo

Luke Mansfield

Phó Chủ tịch, Quản lý xe mô tô, Harley-Davidson Motor Company

Luke Mansfield

Về Luke

Luke Mansfield là Phó Chủ tịch Quản lý mô tô của arley-Davidson Motor Company, chịu trách nhiệm về chiến lược sản phẩm xe mô tô, nền tảng sản phẩm mới, phân tích
nâng cao, thông tin chi tiết và đổi mới sản phẩm. Luke đại diện cho Harley-Davidson trong Hội đồng Quản trị của Serial-1 Cycles and Stacyc.

Trước khi gia nhập Harley-Davidson, Mansfield là Phó Chủ tích, Phụ trách sáng tạo của PepsiCo và trước đó, là lãnh đạo bộ phận đổi mới cho Samsung Electronics nơi ông đã phát triển thành công các dịch vụ sản phẩm toàn cầu & từ điện thoại thông minh đến TV thông minh và Thiết bị gia dụng.

Mansfield có bằng Thạc sĩ Hóa học do Đại học Oxford cấp và đã từng giảng dạy về phát triển doanh nghiệp tại Trường Kinh doanh London Đại học Oxford và Trường Kinh tế London. Ông là thành viên ban giám khảo của giải thưởng thiết kế hiệu quả DBA hàng năm và năm 2015, ông lọt vào danh sách 40 under 40 (40 người thành đạt trước 40 tuổi) của AdAge.

Gặp gỡ đội ngũ lãnh đạo