LAWRENCE G. HUND

Chủ tịch và Giám đốc Điều hành, Harley-Davidson Financial Services, Inc.

 

Larry Hund là Chủ tịch và Tổng giám đốc điều hành của Harley-Davidson Financial Services (HDFS), là công ty con do Harley-Davidson, Inc. nắm toàn bộ cổ phần.

Với 30 năm thâm niên trong ngành dịch vụ tài chính, Hund đã nắm giữ nhiều vai trò điều hành xuyên suốt con đường sự nghiệp của mình.  Tại thời điểm gia nhập HDFS vào năm 2002, Hund giữ chức vụ Phó Chủ tịch điều hành và Giám đốc Tài chính và đồng thời là Tổng Giám đốc Điều hành lâm thời từ 07/2006 đến 01/2007.

Hund rời HDFS vào năm 2007 để gia nhập một công ty khởi nghiệp về tài chính và quay lại HDFS vào tháng 06/2009.

Trước đó, ông đã làm việc 17 năm tại Heller Financial, Inc., và sáu năm trước thời điểm Heller bị mua lại bởi GE Capital, ông giữ chức vụ Phó Chủ tịch điều hành và Kiểm soát viên. 

Hund là một Kế toán Công chứng (Certified Public Account), có bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh về Kế toán từ Đại học Loyola, Chicago và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh từ Đại học Chicago.   Ông là thành viên Hội đồng Quản trị của Hiệp hội Dịch vụ Tài chính Hoa Kỳ.