Đội ngũ lãnh đạo

Lawrence G. Hund

Giám đốc Thương mại Công ty Harley-Davidson Motor

Larry Hund

Về Larry

Larry Hund hiện là Giám đốc Thương mại Công ty Harley-Davidson Motor. Trong cương vị này, Hund chịu trách nhiệm tình hình kinh doanh toàn cầu cho xe mô tô, phụ tùng và phụ kiện cũng như các hàng hóa phổ biến của Harley-Davidson cũng như Bảo tàng Harley-Davidson Ông từng là Chủ tịch và Giám đốc Điều hành của Dịch vụ Tài chính Harley-Davidson (HDFS) từ 2009 đến đầu năm 2020 và từng chịu trách nhiệm quản lý Hệ thống Đại lý Harley-Davidson (HDDS) từ 2018 đến 2020. Trước đó, ông từng là phó chủ tịch kiêm Giám đốc Tài chính của HDFS. Trong quá trình lãnh đạo HDFS, ông định hướng HDFS là tài sản chiến lược của công ty và thể hiện khả năng tuyệt vời trong việc tạo ra lợi nhuận và doanh thu tốt nhất, đồng thời cung cấp dịch vụ nổi bật cho hệ thống đại lý Harley-Davidson.

Hund đã trải qua 17 năm tại Heller Financial và từng là phó chủ tịch điều hành kiêm kiểm soát viên tại thời điểm bán công ty cho GE Capital. Ông cũng từng là Giám đốc Tài chính cho một công ty tài chính thương mại khởi nghiệp gọi vốn thành công trước khi gia nhập HDFS.

Hund tốt nghiệp cử nhân quản trị kinh doanh tại Đại học Loyola, Chicago và tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Chicago. Ông là thành viên của Hội đồng Quản lý và Điều hành YMCA của Metro Chicago và là Chủ tịch Hội đồng Tài chính và Kiểm toán. Ông cũng là thành viên Hội đồng Cố vấn của Trường Kinh doanh Quinlan tại Đại học Loyola - Chicago.

Gặp gỡ đội ngũ lãnh đạo