Đội ngũ lãnh đạo

Julie Anding

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhân sự

Julie Anding

Về Julie

Julie Anding là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Hành chính của Harley-Davidson, Inc, chịu trách nhiệm xây dựng định hướng chiến lược và dẫn dắt việc triển khai chiến lược nhân sự của tổ chức, dịch vụ kinh doanh toàn cầu và các chức năng bền vững.  Julie là đại diện công ty đồng thời là cố vấn cho Ủy ban Nhân sự của Harley-Davidson Inc. Hội đồng Quản trị Bà cũng là chủ tịch của Quỹ Harley-Davidson.

Julie gia nhập Harley-Davidson vào năm 1997 và đã đảm nhận các vai trò nhân sự khác nhau từ phát triển tổ chức, quản lý thay đổi, quản lý tài năng, phát triển lãnh đạo, đào tạo nhân viên, quản lý năng lực, đa dạng & hòa nhập và Hệ thống Thông tin Nhân sự (HRIS). 

Bà hiện đang phục vụ trong Hội đồng Quản trị của Nhà hát Milwaukee Chamber và Hội đồng Quỹ Đại học Wisconsin-Whitewater. 

Anding tốt nghiệp Đại học Wisconsin-Whitewater với bằng Cử nhân Khoa học về Tâm lý học và bằng Thạc sĩ Khoa học Hướng dẫn và Cố vấn. Cô có bằng Tiến sĩ về Nhân sự và các hệ thống tổ chức của Đại học Fielding Graduate, Santa Barbara, CA.  

Gặp gỡ đội ngũ lãnh đạo