Đội ngũ lãnh đạo

Jonathan Root

Phó Chủ tịch Cấp cao, Dịch vụ tài chính Harley-Davidson

Jonathan Root

Về Jonathan

Jonathan Root hiện là Phó Chủ tịch Cấp cao của Dịch vụ tài chính Harley-Davidson. Trong cương vị của mình, Root quản lý mảng tài chính bán lẻ, tài chính thương mại và kinh doanh bảo hiểm cho HDFS, cũng như mảng kinh doanh Dịch vụ Đại lý Harley-Davidson (HDDS) và đồng thời là một thành viên trong đội ngũ lãnh đạo của Harley-Davidson.

Root có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và tài chính doanh nghiệp. Ông gia nhập Harley-Davidson vào năm 2011 và đã trải qua nhiều vị trí lãnh đạo ở HDFS, gần đây nhất là vị trí phó chủ tịch Sản phẩm Bảo hộ và Bảo hiểm đồng thời chịu trách nhiệm điều hành chung cho hoạt động kinh doanh của HDDS.

Trước khi gia nhập HDFS, ông đã từng làm giám đốc phát triển kinh doanh cho Ally Financial (trước đây là GMAC) Khu vực Mỹ La-tinh. Trước đó, ông giữ các vị trí điều hành và quản lý khác tại Bảo hiểm GMAC ở Hoa Kỳ và các vùng quốc tế khác.

Root tốt nghiệp Cử nhân Tài chính doanh nghiệp tại Đại học Wayne State và bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh tại Đại học Detroit Mercy.

Gặp gỡ đội ngũ lãnh đạo