JOHN OLIN

Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Tài chính, Harley-Davidson Motor

 

John Olin là Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Tài chính của Công ty Harley-Davidson Motor, chịu trách nhiệm Lập kế hoạch và Báo cáo Tài chính, Hệ thống Thông tin, Ngân quỹ, Kiểm toán Nội bộ và Quan hệ Nhà Đầu tư.                    

Olin gia nhập Harley-Davidson vào năm 2003 với tư cách là Phó Chủ tịch kiêm Kiểm soát viên. Trước đó, ông từng là giám đốc bộ phận Pho mát của Kraft Foods, và đã có 12 năm kinh nghiệm lãnh đạo về tài chính tại Kraft, Oscar Mayer Foods và Miller Brewing Company. Ông cũng từng làm việc cho các dịch vụ tài chính và các công ty tư vấn chuyên nghiệp như Ernst and Whinney (nay là Ernst and Young).

Olin là thành viên Hội đồng Quản trị của Exide Technologies, một nhà sản xuất và tái chế ắc quy chì-axit toàn cầu.  Ông là Chủ tịch của Ủy ban Kiểm toán Exide.  Ngoài ra, Olin còn làm cho Hội từ thiện BizStarts, một tổ chức giúp các doanh nhân khởi sự và xây dựng những công ty có thể tạo việc làm bền vững.

Olin lấy bằng cử nhân khoa học về kế toán tại Đại học Indiana, bằng Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh về Quản lý Tài chính tại Đại học Chicago và có chứng nhận Kế toán Công chứng và Quản lý Rủi ro Liên kết.