Julie Anding


Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhân sự

 

Julie Anding là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhân sự của Harley-Davidson, Inc. Trong cương vị này, cô đứng trong hàng ngũ lãnh đạo điều hành cũng như là đại diện công ty và cố vấn cho Ủy ban Nhân sự, Hội đồng quản trị của Harley-Davidson Inc. Cô chịu trách nhiệm xây dựng định hướng chiến lược và dẫn dắt việc triển khai chiến lược nhân sự của tổ chức, đặc biệt trong các lĩnh vực về hiệu quả tổ chức, giá trị và kinh nghiệm của nhân sự, lập kế hoạch kế nhiệm, quản lý tài năng, quản lý tổ chức và hiệu suất, phát triển lãnh đạo, bồi thường và lợi ích, quan hệ lao động và tham gia toàn cầu, với đội ngũ khoảng 200 chuyên gia về nguồn nhân lực trên toàn cầu. Cô cũng là chủ tịch của Quỹ Harley-Davidson.

Trong 20 năm qua, Anding đã phục vụ Harley-Davidson trong nhiều vai trò lãnh đạo nhân sự, chịu trách nhiệm phát triển tổ chức, quản lý thay đổi, quản lý tài năng, phát triển lãnh đạo, đào tạo nhân viên, quản lý hiệu suất làm việc, đa dạng & hòa nhập, HRIS, cũng như quy hoạch nhân sự chiến lược. Trước đây cô có kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ sinh viên và cố vấn trong giáo dục đại học.  

Anding hiện đang phục vụ trong Hội đồng Quản trị của Milwaukee Chamber Theatre và Hội đồng của Quỹ University of Wisconsin-Whitewater. Trước đây cô là thành viên của Hội đồng Quản trị cho WRTP/Big Step (Wisconsin Regional Training Partnership) và Hội đồng Lãnh đạo Hiệp hội Các Trường Cao đẳng và Đại học Quốc gia Mỹ cho LEAP (Liberal Education and America’s Promise).

Anding tốt nghiệp trường University of Wisconsin-Whitewater với bằng cử nhân khoa học về Tâm lý học và bằng Thạc sĩ Khoa học Hướng dẫn và Cố vấn. Cô có bằng Tiến sĩ về Con người và các Hệ thống Tổ chức của Fielding Graduate University, Santa Barbara, CA.