Đội ngũ lãnh đạo

Jagdish Krishnan 

Giám đốc Tiếp thị số của Công ty Harley-Davidson Motor

Jonathan Root

Về Jag

Jagdish "Jag" Krishnan là Giám đốc Tiếp thị số của Công ty Harley-Davidson Motor. Trên cương vị này, ông chịu trách nhiệm lãnh đạo việc phát triển chiến lược tiếp thị số của Harley-Davidson, cho phép công ty mang đến trải nghiệm bán lẻ xứng đáng nhất cho khách hàng trên tất cả các nền tảng. Ông cũng lãnh đạo hệ thống thông tin toàn cầu của Harley-Davidson để hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

Jag có hơn 20 năm kinh nghiệm dẫn dắt các hoạt động chuyển đổi tiếp thị số và mang đến sức mạnh hợp tác với cổ đông, ban lãnh đạo và khách hàng nhằm xác định nhu cầu và cung cấp các giải pháp định vị tổ chức để đạt được những thành tựu tăng trưởng. Trước khi gia nhập Harley-Davidson, Jag từng là Phó chủ tịch kiêm Giám đốc Tiếp thị số tại Bose Corporation, nơi ông đã ủng hộ việc chuyển đổi mô hình hoạt động kinh doanh dựa trên công nghệ kỹ thuật số. Trước Bose, ông từng giữ các vị trí lãnh đạo tại Deloitte & Touche và Hệ thống Máy tính Patni, nơi ông quản lý các hoạt động bảo mật thông tin, triển khai phần mềm doanh nghiệp, lập trình và công nghệ thông tin.

Jag có bằng Cử nhân Khoa học tại Đại học Pune và bằng thạc sĩ về truyền thông dữ liệu của Đại học Oxford.

Ngoài công việc chuyên môn, JAG cũng tích cực hỗ trợ MassChallenge (một đơn vị thúc đẩy khởi nghiệp) và gần đây đã được công nhận cho sự đóng góp của mình vào việc cố vấn và hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp. Ông cũng tham gia vào tổ chức phi lợi nhuận Giáo dục Asha, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên về thay đổi kinh tế xã hội ở Ấn Độ thông qua việc giáo dục trẻ em kém may mắn. 

Gặp gỡ đội ngũ lãnh đạo