Lãnh đạo

Edel O’Sullivan

Giám đốc Điều hành, Công ty Harley-Davidson Motor

Jonathan Root

Về Edel

Edel O’Sullivan hiện là Giám đốc thương mại của Công ty Harley-Davidson Motor. Trong cương vị này, O’Sullivan chịu trách nhiệm về tình hình kinh doanh xe mô tô, phụ tùng và phụ kiện cũng như các sản phẩm thương mại của Harley-Davidson toàn cầu cũng như Bảo tàng Harley-Davidson. 

Trước khi gia nhập Harley-Davidson, O’Sullivan từng là đối tác của Công ty Bain &, nơi bà đã dẫn dắt sự phát triển các chuyển đổi lớn của công ty bao gồm phát triển chiến lược và đưa ra các sáng kiến tăng trưởng có lợi trên nhiều ngành, tập trung vào bán lẻ, sản xuất tiên tiến và OEM. Trước đó, O’Sullivan làm về lập kế hoạch và phân tích tài chính cho một bộ phận tại Procter & Gamble.

O’Sullivan có bằng Cử nhân Kỹ thuật Hóa học của Đại học Simon Bolivar ở Caracas, Venezuela và bằng MBA loại ưu của Trường Kinh doanh Harvard.

Gặp gỡ đội ngũ lãnh đạo