Đội ngũ lãnh đạo

Darrell Thomas

Phó Chủ tịch kiêm Quản lý quỹ, Giám đốc Tài chính tạm quyền Harley-Davidson, Inc.

Darrell Thomas

Về Darrell

Darrell Thomas là Phó Chủ tịch kiêm Quản lý quỹ, đồng thời là Giám đốc Tài chính tạm quyền của Harley-Davidson, Inc., chịu trách nhiệm về Lập kế hoạch và Báo cáo Tài chính, Quỹ, Thuế, Kiểm toán Nội bộ và Quan hệ Đầu tư. Ông từng là Giám đốc Tài chính của Dịch vụ Tài chính Harley-Davidson từ tháng Một năm 2018 đến tháng Sáu năm 2020.

Trước khi gia nhập Harley-Davidson vào tháng 6 năm 2010, Darrell đã làm việc cho PepsiCo, Inc. với cương vị Phó Chủ tịch và Trợ lý Quản lý quỹ và Giám đốc Thị trường Vốn. Qua 19 năm sự nghiệp của Darrell trong ngành ngân hàng, ông đã đảm nhiệm các cương vị trong lĩnh vực thị trường vốn và tài chính doanh nghiệp tại Commerzbank Securities, Swiss Re New Markets, ABN Amro Bank và Citicorp/Citibank.

Darrell tốt nghiệp MBA về tài chính tại trường Wharton và cử nhân kinh tế tại Đại học Tufts. Ông là Chủ tịch Ủy ban Kế hoạch Hưu trí Harley-Davidson và Ủy ban Tài chính. Ông phục vụ trong hội đồng của Trung tâm Hòa bình Gia đình Người nhập cư, Hội đồng Ủy ban đầu tư Milwaukee và Hiệp hội Quốc gia về Quản lý Quỹ Doanh nghiệp. Ông là cựu thành viên hội đồng quản trị của Big Brothers Big Sisters thuộc Metro Milwaukee.

Gặp gỡ đội ngũ lãnh đạo