Đội ngũ lãnh đạo

Bryan Niketh

Phó Giám đốc Cao cấp, phụ trách Phát triển Sản phẩm và Vận hành tại Công ty Harley-Davidson Motor

Bryan Niketh

Về Bryan

Bryan Niketh là Phó Giám đốc Cao cấp, phụ trách Phát triển Sản phẩm và Vận hành tại Công ty Harley-Davidson Motor. Trong vai trò này, Niketh đảm nhận trách nhiệm đem đến sự linh hoạt và hiệu quả cho việc vận hành sản xuất toàn cầu của Harley-Davidson, đồng thời lãnh đạo tổ chức phát triển sản phẩm.

Niketh gia nhập Harley-Davidson vào năm 2001 và đã đảm nhiệm một số vị trí trong Quản lý Cung ứng và Hoạt động Sản xuất. Gần đây nhất, ông là Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển Sản phẩm Xe mô tô và trước đó là Phó Chủ tịch Quản lý Cung ứng.

Niketh hiện đang là nhà điều hành tài trợ của nhóm nguồn nhân lực LGBT+ tại Harley-Davidson và là cựu Chủ tịch của chiến dịch Harley-Davidson’s United Way.

Niketh đã nhận bằng cử nhân từ Đại học Purdue và lấy bằng MBA từ Đại học Regis.

Gặp gỡ đội ngũ lãnh đạo