Bryan Niketh

Phó Giám đốc Cao cấp, phụ trách Phát triển Sản phẩm và Vận hành Harley-Davidson Motor Company

Bryan Niketh Phó Giám đốc Cao cấp, phụ trách Phát triển Sản phẩm và Vận hành tại Công ty chế tạo xe mô tô Harley-Davidson Motor Company. Trong vai trò này, Niketh đã đảm nhận trách nhiệm đem đến sự linh hoạt và hiệu quả của việc vận hành sản xuất toàn cầu của Harley-Davidson. Ông cũng đã lãnh đạo tổ chức phát triển sản phẩm trong việc xây dựng thế hệ người lái Harley-Davidson tiếp theo trên toàn cầu bằng cách đổi mới các sản phẩm hiện có và phát triển những chiếc mô tô Harley-Davidson mới đầy cảm hứng cho người lái và giúp định hình ngành công nghiệp xe máy. Niketh cũng đã lãnh đạo nhóm phát triển sản phẩm trong việc giúp định hướng Harley-Davidson vào các phân khúc mới trong ngành công nghiệp xe máy toàn cầu.

Ngoài việc phát triển các sản phẩm có tác động cao, Niketh còn chịu trách nhiệm đem đến hiệu suất vận hành đẳng cấp, chất lượng cao, đảm bảo khả năng cạnh tranh về chi phí ở cấp độ toàn cầu và đóng góp tích cực vào việc cải thiện tác động môi trường của các sản phẩm và việc vận hành của Harley-Davidson.

Niketh gia nhập Harley-Davidson vào năm 2001 và đã giữ một số vai trò lãnh đạo với trách nhiệm ngày càng tăng. Gần đây nhất, ông đã là Phó Chủ tịch phụ trách Phát triển Sản phẩm Xe gắn máy, nơi ông chịu trách nhiệm lãnh đạo việc tổ chức phát triển sản phẩm. Với vai trò là Phó Chủ tịch Quản lý Chuỗi cung ứng, ông đã lãnh đạo việc quản lý cơ sở cung ứng, mua và phát triển sản phẩm, vận hành chuỗi cung ứng và mua sắm gián tiếp.

Niketh hiện đang là nhà điều hành tài trợ của nhóm tài nguyên nhân viên LGBT + tại Harley-Davidson. Ông cũng là Chủ tịch của chiến dịch United Way của Harley-Davidson và hỗ trợ sự tham gia của Harley-Davidson vào Hiệp hội Loạn dưỡng cơ.

Niketh đã nhận bằng cử nhân từ Đại học Purdue và lấy bằng MBA từ Đại học Regis.