Đội ngũ lãnh đạo

Amy Giuffre

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Truyền thông Harley-Davidson, Inc.

Amy Giuffre

Về Amy

Amy Giuffre là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Truyền thông của Harley-Davidson, Inc., phụ trách tất cả các hoạt động truyền thông toàn cầu bao gồm quan hệ công chúng và quan hệ nhà đầu tư cho Công ty.

Với cương vị của mình, bà chịu trách nhiệm kể câu chuyện của Harley-Davidson để xây dựng sự liên kết, gắn bó và nâng cao danh tiếng Công ty. Giuffre gia nhập Harley-Davidson từ năm 1993 và trải qua nhiều vị trí ở bộ phận marketing, hoạch định chiến lược và tài chính.

Giuffre còn là một thành viên hội đồng Quỹ Harley-Davidson và Trung tâm Thiên nhiên Schlitz Audubon, gần đây đã hoàn thành nhiệm kỳ giám đốc điều hành của Quỹ Hiện Thực Hóa Ước Mơ Wisconsin.

Giuffre có bằng cử nhân báo chí của Đại học Wisconsin-Madison và bằng MBA của Trường Kinh doanh Kellogg tại Đại học Northwestern.

Gặp gỡ đội ngũ lãnh đạo