Amy Giuffre

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Truyền thông, Harley-Davidson, Inc.

Amy Giuffre là Phó chủ tịch kiêm Giám đốc truyền thông của
Harley-Davidson, Inc., phụ trách mảng truyền thông nội bộ và quan hệ công chúng toàn cầu của công ty.

Với cương vị của mình, bà chịu trách nhiệm kể câu chuyện của
Harley-Davidson để xây dựng sự liên kết, gắn bó và nâng cao danh tiếng Công ty. Giuffre gia nhập Harley-Davidson từ năm 1993 và trải qua nhiều vị trí ở bộ phận marketing, hoạch định chiến lược và tài chính.

Giuffre còn là một thành viên hội đồng quản trị của Trung tâm Thiên nhiên Schlitz Audubon và gần đây đã hoàn thành nhiệm kỳ giám đốc điều hành của Quỹ Make-a-wish Wisconsin Foundation.

Giuffre có bằng cử nhân báo chí của Đại học Wisconsin-Madison và bằng MBA của Trường Kinh doanh Kellogg tại Đại học Northwestern.