Đừng bỏ lỡ thông tin mới nhất từ H-D - Hãy xem "Tự tin theo cách riêng của bạn" Đóng

Lãnh đạo Harley-Davidson

Gặp gỡ đội ngũ lãnh đạo và Hội đồng quản trị điều hành  Harley-Davidson, Inc.

Đội ngũ lãnh đạo
Jochen Zeitz
Jochen Zeitz

Chủ tịch, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành

Harley-Davidson, Inc.

Gina Goetter
Gina Goetter

Giám đốc Tài chính

Harley-Davidson, Inc.

Edel O'Sullivan
Edel O'Sullivan

Giám đốc Điều hành

Công ty Harley-Davidson Motor

Paul Krause
Paul Krause

Phó Chủ tịch, kiêm Giám đốc Pháp lý và kiêm Giám Sát Trưởng

Harley-Davidson, Inc.

Jagdish Krishnan
Jagdish Krishnan

Giám đốc Tiếp thị số

Harley-Davidson, Inc.

Tori Termaat
Tori Termaat

Giám đốc Nhân sự

Harley-Davidson, Inc.

Ryan Morrissey
Ryan Morrissey

Giám đốc xe điện

LiveWire

Bryan Niketh
Bryan Niketh

Phó Giám đốc Cao cấp

phụ trách Phát triển Sản phẩm và Vận hành tại Công ty chế tạo xe mô tô

Harley-Davidson Motor Company

Erica Bullard
Erica Bullard

Phó Chủ tịch Cấp cao

kiêm Giám đốc Tài chính,

Harley-Davidson Motor Company

Jonathan Root
Jonathan Root

Phó Chủ tịch Cấp cao

Dịch vụ tài chính Harley-Davidson

Luke Mansfield
Luke Mansfield

Phó Chủ tịch, Quản lý xe mô tô

Công ty Harley-Davidson Motor

Julie Anding
Julie Anding

Phó chủ tịch, Quản lý toàn diện các bên liên quan

Harley-Davidson, Inc.

Theo Keetell
Theo Keetell

Phó Chủ tịch, Tiếp thị

Harley-Davidson, Inc.

Andy Benka
Andy Benka

Giám đốc nhân sự kiêm Giám đốc điều hành

Harley-Davidson, Inc.

George Prassas
George Prassas

Phó Chủ tịch

Truyền thông và Quan hệ Doanh nghiệp

Harley-Davidson, Inc.

Kolja Rebstock
Kolja Rebstock

Giám đốc điều hành và Phó Chủ tịch khu vực

Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi

Harley-Davidson Motor Company

Eduardo Bravo
Eduardo Bravo

Phó chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành khu vực

Bắc Mỹ

Harley-Davidson Motor Company

Dimitris Raptis
Dimitris Raptis

Phó chủ tịch khu vực

Châu Á Thái Bình Dương

Harley-Davidson Motor Company

John Klein
John Klein

Giám đốc khu vực

Mỹ La tinh

Harley-Davidson Motor Company

Hội đồng Quản trị
Jochen Zeitz
Jochen Zeitz
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Harley-Davidson, Inc.
N. Thomas Linebarger
N. Thomas Linebarger
Giám đốc Điều hành của Harley-Davidson, Inc. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Cummins Inc.
Troy Alstead
Troy Alstead
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Ocean5, và cựu Giám đốc điều hành, Tập đoàn Starbucks
R. John Anderson
R. John Anderson
Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Levi Strauss & Co.
Michael Cave
Michael Cave
Cựu Phó chủ tịch Cao cấp Công ty Boeing
James "Jim" D. Farley, Jr.
James "Jim" D. Farley, Jr.

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành,

Công ty Ford Motor

Jared Dourdeville
Jared Dourdeville
Đối tác tại H Partners
Allan Golston
Allan Golston
Chủ tịch, Chương trình Hoa Kỳ cho Quỹ Bill & Melinda Gates
Sara Levinson
Sara L. Levinson
Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Katapult, Cựu Giám đốc điều hành, Clubmom, Inc., NFL Partners, Inc. và MTV Music Television
Maryrose Sylvester
Maryrose Sylvester
Cựu U.S. Giám đốc điều hành quốc gia và Hoa Kỳ Trưởng bộ phận Điện khí hóa của ABB
Tìm hiểu thêm về Hội đồng quản trị của Harley-Davidson

Để biết thêm thông tin tiểu sử, kỹ năng và trình độ của Hội đồng quản trị của Harley-Davidson xem Tuyên bố Ủy quyền 2021 của chúng tôi.

Tải xuống Tuyên bố Ủy quyền
>