Đội ngũ lãnh đạo của Harley-Davidson

Gặp gỡ đội ngũ lãnh đạo và Hội đồng Quản trị đang dẫn dắt Harley-Davidson, Inc.

Jochen Zeitz

Jochen Zeitz

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Tập đoàn kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Harley-Davidson, Inc.

Jochen Zeitz là thành viên hội đồng quản trị từ năm 2007 và thành lập Ủy ban Thương hiệu và Bền vững của công ty. Trước đây, ông giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Điều hành của công ty sản xuất đồ thể thao PUMA từ 1993 đến 2011. Ông cũng đã từng là Giám đốc Tài chính của PUMA từ 1993 đến 2005.

Xem toàn bộ tiểu sử
Julie Anding

Julie Anding

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Hành chính 

Julie Anding là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Hành chính của Harley-Davidson, Inc, chịu trách nhiệm xây dựng định hướng chiến lược và dẫn dắt việc triển khai chiến lược nhân sự của tổ chức, dịch vụ kinh doanh toàn cầu và các chức năng bền vững. Julie là đại diện công ty đồng thời là cố vấn cho Ủy ban Nhân sự của Harley-Davidson Inc. Hội đồng Quản trị. Bà cũng là chủ tịch của Quỹ Harley-Davidson.

Xem toàn bộ tiểu sử
Amy Giuffre

Amy Giuffre

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Truyền thông Harley-Davidson, Inc.

Amy Giuffre là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Truyền thông của Harley-Davidson, Inc., phụ trách tất cả các hoạt động truyền thông toàn cầu bao gồm quan hệ công chúng và quan hệ nhà đầu tư cho Công ty.

Xem toàn bộ tiểu sử
Lawrence G. Hund

Lawrence G. Hund

Giám đốc Thương mại Công ty Harley-Davidson Motor

Larry Hund chịu trách nhiệm tình hình kinh doanh toàn cầu cho xe mô tô, phụ tùng và phụ kiện cũng như các hàng hóa phổ biến của Harley-Davidson cũng như Bảo tàng Harley-Davidson. Ông từng là Chủ tịch và Giám đốc Điều hành của Dịch vụ Tài chính Harley-Davidson (HDFS) từ 2009 đến đầu năm 2020 và từng chịu trách nhiệm quản lý Hệ thống Đại lý Harley-Davidson (HDDS) từ 2018 đến 2020.

Xem toàn bộ tiểu sử
Paul Krause

Paul Krause

Phó Chủ tịch, kiêm Giám đốc Pháp lý và Giám sát Trưởng Harley-Davidson, Inc.

Paul Krause vừa là cán bộ vừa là một thành viên trong hàng ngũ lãnh đạo của Harley-Davidson. Trong cương vị Giám đốc Pháp lý, ông quản lý bộ phận pháp lý của công ty và giám sát mọi vấn đề pháp lý của công ty cũng như tính toàn vẹn về sản phẩm của công ty đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ về chính sách công/chính phủ. Ông còn là giám đốc đạo đức và tuân thủ của công ty và là thư ký cho hội đồng quản trị của công ty.

Xem toàn bộ tiểu sử
Luke Mansfield

Jagdish Krishnan

Giám đốc Tiếp thị số của Công ty Harley-Davidson Motor

Jagdish “Jag” Krishnan chịu trách nhiệm lãnh đạo việc phát triển chiến lược tiếp thị số của Harley-Davidson, cho phép công ty mang đến trải nghiệm  bán lẻ xứng đáng nhất cho khách hàng trên tất cả các nền tảng. 

Xem toàn bộ tiểu sử
Luke Mansfield

Luke Mansfield

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Chiến lược Công ty Harley-Davidson Motor

Luke Mansfield chịu trách nhiệm Phát triển Chiến lược, Lập kế hoạch Kinh doanh Tổng hợp, Phát triển Kinh doanh, Phân tích Nâng cao và Thông tin chuyên sâu.

Xem toàn bộ tiểu sử
Bryan Niketh

Bryan Niketh

Phó Giám đốc Cao cấp, phụ trách Phát triển Sản phẩm và Vận hành Công ty Harley-Davidson Motor

Bryan Niketh là Phó Giám đốc Cao cấp, phụ trách Phát triển Sản phẩm và Vận hành tại Công ty Harley-Davidson Motor. Trong vai trò này, Niketh đảm nhận trách nhiệm đem đến sự linh hoạt và hiệu quả cho việc vận hành sản xuất toàn cầu của Harley-Davidson, đồng thời lãnh đạo tổ chức phát triển sản phẩm. 

Xem toàn bộ tiểu sử
Jonathan Root

Jonathan Root

Phó Chủ tịch Cấp cao của Dịch vụ Tài chính Harley-Davidson

Jonathan Root hiện là Phó Chủ tịch Cấp cao của Dịch vụ Tài chính Harley-Davidson. Trong cương vị của mình, Root quản lý mảng tài chính bán lẻ, tài chính thương mại và kinh doanh bảo hiểm cho HDFS, cũng như mảng kinh doanh Dịch vụ Đại lý Harley-Davidson (HDDS) và đồng thời là một thành viên trong đội ngũ lãnh đạo của Harley-Davidson.

Xem toàn bộ tiểu sử
Darrell Thomas

Darrell Thomas

Phó Chủ tịch kiêm Quản lý quỹ, Giám đốc Tài chính tạm quyền Harley-Davidson, Inc.

Darrell Thomas là Phó Chủ tịch kiêm Quản lý quỹ, đồng thời là Giám đốc Tài chính tạm quyền của Harley-Davidson, Inc., chịu trách nhiệm về Lập kế hoạch và Báo cáo Tài chính, Quỹ, Thuế, Kiểm toán Nội bộ. Ông từng là Giám đốc Tài chính của Dịch vụ Tài chính Harley-Davidson từ tháng Một năm 2018 đến tháng Sáu năm 2020.

Xem toàn bộ tiểu sử
Hội đồng Quản trị
Jochen Zeitz
Jochen Zeitz
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Harley-Davidson, Inc.
N. Thomas Linebarger
N. Thomas Linebarger
Giám đốc Điều hành của Harley-Davidson, Inc. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Cummins Inc.
Troy Alstead
Troy Alstead
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Ocean5, và nguyên Tổng Giám đốc Điều hành Công ty Starbucks
R. John Anderson
R. John Anderson
Nguyên Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Levi Strauss & Co.
Michael Cave
Michael Cave
Cựu Phó chủ tịch Cao cấp Công ty Boeing
Allan Golston
Allan Golston
Chủ tịch Chương trình Hoa Kỳ của Quỹ Bill & Melinda Gates
Sara Levinson
Sara L. Levinson
Đồng sáng lập và Giám đốc của Katapult, nguyên cán bộ Điều hành Clubmom, Inc., NFL Partners, Inc. và MTV Music Television
Brian Niccol
Brian Niccol
Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Chipotle Mexican Grill, Inc.
Maryrose Sylvester
Maryrose Sylvester
Cựu Giám đốc Điều hành Quốc gia Hoa Kỳ và Trưởng bộ phận Điện khí hóa Hoa Kỳ của ABB

Tìm hiểu thêm về Hội đồng Quản trị Harley-Davidson

Để biết thêm thông tin tiểu sử, kỹ năng và trình độ của Hội đồng Quản trị Harley-Davidson, hãy xem Tuyên bố Ủy quyền năm 2020 của chúng tôi.

Tải Tuyên bố Ủy quyền