Lãnh đạo Harley-Davidson

Gặp gỡ đội ngũ lãnh đạo và Hội đồng quản trị điều hành  Harley-Davidson, Inc.

Jochen Zeitz

Jochen Zeitz

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Harley-Davidson, Inc.

Jochen Zeitz là thành viên của hội đồng quản trị từ năm 2007 và là người thành lập Ủy ban Thương hiệu và Bền vững của công ty. Trước đây, ông giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc điều hành của công ty sản xuất đồ thể thao PUMA từ 1993 đến 2011. Ông cũng đã từng là Giám đốc tài chính của PUMA từ 1993 đến 2005.

Xem tiểu sử đầy đủ
Julie Anding

Julie Anding

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Hành chính, Harley-Davidson, Inc.

Julie Anding là Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Hành chính của Harley-Davidson, Inc., chịu trách nhiệm xây dựng định hướng chiến lược và lãnh đạo việc thực hiện tổ chức nhân sự, dịch vụ kinh doanh toàn cầu và các chức năng bền vững. Julie là đại diện công ty và cố vấn cho Ủy ban Nhân sự của Harley-Davidson Inc. Hội đồng Quản trị. Bà cũng là chủ tịch của Quỹ Harley-Davidson.

Xem tiểu sử đầy đủ
Lawrence G. Hund

Gina Goetter

Giám đốc Tài chính, Harley-Davidson, Inc. 

Gina Goetter chịu trách nhiệm lập kế hoạch và phân tích tài chính, báo cáo và hoạt động tài chính, kiểm toán nội bộ, ngân sách và thuế. Trong vai trò của mình, Gina giám sát việc chuyển đổi các quy trình tài chính cốt lõi và báo cáo để tăng hiệu quả, xây dựng mô hình dịch vụ chia sẻ toàn cầu và hiện đại hóa tài chính, kế toán và kiểm soát trên toàn công ty.

Xem tiểu sử đầy đủ
Paul Krause

Paul Krause

Phó Chủ tịch, kiêm Giám đốc Pháp lý và kiêm Giám Sát Trưởng Harley-Davidson, Inc.

Krause vừa là cán bộ vừa là một thành viên trong hàng ngũ lãnh đạo của Harley-Davidson. Trong cương vị Giám đốc Pháp lý, ông quản lý bộ phận pháp lý của công ty và giám sát mọi vấn đề pháp lý của công ty cũng như tính toàn vẹn về sản phẩm của công ty đồng thời thực hiện một số nhiệm vụ về chính sách công/chính phủ. Ông cũng là giám đốc đạo đức và tuân thủ của công ty đồng thời là thư ký cho hội đồng quản trị của công ty.

Xem tiểu sử đầy đủ
Luke Mansfield

Jagdish Krishnan

Giám đốc kỹ thuật số, Công ty Harley-Davidson Motor

Jagdish "Jag" Krishnan chịu trách nhiệm điều hành sự phát triển chiến lược kỹ thuật số của Harley-Davidson nhằm giúp công ty cung cấp cho khách hàng trải nghiệm bán lẻ hấp dẫn nhất trên tất cả các nền tảng.

Xem tiểu sử đầy đủ
Luke Mansfield

Luke Mansfield

Phó Chủ tịch, Quản lý xe mô tô, Công ty Harley-Davidson Motor

Luke Mansfield chịu trách nhiệm về chiến lược sản phẩm xe mô tô, nền tảng sản phẩm mới, phân tích nâng cao, thông tin chi tiết và đổi mới sản phẩm.

Xem tiểu sử đầy đủ
Bryan Niketh

Bryan Niketh

Phó chủ tịch cấp cao, Phát triển Sản phẩm và Vận hành, Công ty Harley-Davidson Motor

Bryan Niketh là Phó chủ tịch cấp cao về phát triển sản phẩm và hoạt động tại Công ty Harley-Davidson Motor. Trong cương vị này, Niketh chịu trách nhiệm mang lại tính linh hoạt và hiệu quả trong các hoạt động sản xuất toàn cầu của Harley-Davidson đồng thời dẫn dắt tổ chức phát triển sản phẩm.

Xem tiểu sử đầy đủ
Jonathan Root

Edel O’Sullivan

Giám đốc Thương mại, Công ty Harley-Davidson Motor

Edel O’Sullivan là giám đốc thương mại của Công ty Harley-Davidson Motor. Trong cương vị này, Hund chịu trách nhiệm cho tình hình kinh doanh của xe mô tô, phụ tùng và phụ kiện cũng như các sản phẩm thương mại của Harley-Davidson toàn cầu cũng như Bảo tàng Harley-Davidson. 

Xem tiểu sử đầy đủ
Jonathan Root

Jonathan Root

Phó chủ tịch cấp cao, Dịch vụ Tài chính Harley-Davidson

Jonathan Root là Phó chủ tịch cấp cao của Dịch vụ Tài chính Harley-Davidson. Trong cương vị của mình, Root quản lý mảng tài chính bán lẻ, tài chính thương mại và kinh doanh bảo hiểm cho HDFS, cũng như mảng kinh doanh Dịch vụ Đại lý Harley-Davidson (HDDS) và đồng thời là một thành viên trong đội ngũ lãnh đạo của Harley-Davidson.

Xem tiểu sử đầy đủ
Hội đồng Quản trị
Jochen Zeitz
Jochen Zeitz
Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Harley-Davidson, Inc.
N. Thomas Linebarger
N. Thomas Linebarger
Giám đốc Điều hành của Harley-Davidson, Inc. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Cummins Inc.
Troy Alstead
Troy Alstead
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Ocean5, và cựu Giám đốc điều hành, Tập đoàn Starbucks
R. John Anderson
R. John Anderson
Cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành Levi Strauss & Co.
Michael Cave
Michael Cave
Cựu Phó chủ tịch Cao cấp Công ty Boeing
Allan Golston
Allan Golston
Chủ tịch, Chương trình Hoa Kỳ cho Quỹ Bill & Melinda Gates
Sara Levinson
Sara L. Levinson
Đồng sáng lập kiêm Giám đốc Katapult, Cựu Giám đốc điều hành, Clubmom, Inc., NFL Partners, Inc. và MTV Music Television
Brian Niccol
Brian Niccol
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành, Chipotle Mexican Grill, Inc.
Maryrose Sylvester
Maryrose Sylvester
Cựu U.S. Giám đốc điều hành quốc gia và Hoa Kỳ Trưởng bộ phận Điện khí hóa của ABB
Tìm hiểu thêm về Hội đồng quản trị của Harley-Davidson

Để biết thêm thông tin tiểu sử, kỹ năng và trình độ của Hội đồng quản trị của Harley-Davidson xem Tuyên bố Uỷ quyền 2020 của chúng tôi.

Tải xuống Tuyên bố Ủy quyền