Lãnh đạo của

Lãnh đạo của Harley-Davidson

Gặp gỡ đội ngũ lãnh đạo và Hội đồng Quản trị đang dẫn dắt Harley-Davidson, Inc.

Đội ngũ lãnh đạo

Matthew S. Levatich

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành, Harley-Davidson, Inc.

Tìm hiểu thêm
Joanne M. Bischmann

Phó Chủ tịch phụ trách Truyền thông kiêm Chủ tịch, Harley-Davidson Foundation, Inc.

Tìm hiểu thêm
Lawrence G. Hund

Chủ tịch và Giám đốc Điều hành, Harley-Davidson Financial Services, Inc.

Tìm hiểu thêm
Paul J. Jones

Phó Chủ tịch, Chiến lược & Bền vững kiêm Giám đốc Pháp lý

Tìm hiểu thêm
Michelle A. Kumbier

Giám đốc Điều hành, Harley-Davidson Motor

Tìm hiểu thêm
John Olin

Phó Chủ tịch Cấp cao kiêm Giám đốc Tài chính, Harley-Davidson Motor

Tìm hiểu thêm
Tchernavia Rocker

Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Nhân sự

Tìm hiểu thêm

Hội đồng Quản trị

Đội ngũ lãnh đạo (360) Đội ngũ lãnh đạo (310) Đội ngũ lãnh đạo (675)
Michael Cave

Chủ tịch Hội đồng Quản trị không điều hành, Harley-Davidson, Inc và nguyên Phó chủ tịch Cấp cao của Công ty Boeing

Đội ngũ lãnh đạo (360) Đội ngũ lãnh đạo (310) Đội ngũ lãnh đạo (675)
Troy Alstead

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành, Ocean5, và nguyên Tổng giám đốc điều hành, Công ty Starbucks

Đội ngũ lãnh đạo (360) Đội ngũ lãnh đạo (310) Đội ngũ lãnh đạo (675)
R. John Anderson

Nguyên Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành, Levi Strauss & Co.

Đội ngũ lãnh đạo (360) Đội ngũ lãnh đạo (310) Đội ngũ lãnh đạo (675)
Allan Golston

Chủ tịch, Chương trình Hoa Kỳ của Quỹ Bill & Melinda Gates

Đội ngũ lãnh đạo (360) Đội ngũ lãnh đạo (310) Đội ngũ lãnh đạo (675)
Matthew S. Levatich

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành, Harley-Davidson, Inc.

Đội ngũ lãnh đạo (360) Đội ngũ lãnh đạo (310) Đội ngũ lãnh đạo (675)
Sara L. Levinson

Đồng sáng lập và Giám đốc của Katapult, nguyên cán bộ Điều hành, Clubmom, Inc., NFL Partners, Inc. và MTV Music Television

Đội ngũ lãnh đạo (360) Đội ngũ lãnh đạo (310) Đội ngũ lãnh đạo (675)
N. Thomas Linebarger

hủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành, Cummins Inc.

Đội ngũ lãnh đạo (360) Đội ngũ lãnh đạo (310) Đội ngũ lãnh đạo (675)
Brian Niccol

Tổng giám đốc điều hành, Taco Bell Corp.

Đội ngũ lãnh đạo (360) Đội ngũ lãnh đạo (310) Đội ngũ lãnh đạo (675)
Maryrose Sylvester

Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành, đương nhiệm

Đội ngũ lãnh đạo (360) Đội ngũ lãnh đạo (310) Đội ngũ lãnh đạo (675)
Jochen Zeitz

Đồng sáng lập và Đồng chủ tịch của The B Team