Julie Anding


Başkan Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı

 

Julie Anding Harley-Davidson, Inc.’in Başkan Yardımcısı ve İnsan Kaynakları Bölüm Başkanıdır. Bu rol kapsamında yönetici liderlik ekibi üyesi olmasının yanı sıra aynı zamanda Harley-Davidson Inc. şirket temsilciliğini ve İK Komitesi danışmanlığını da yapmaktadır. Yönetim Kurulu. Kendisi izlenecek stratejik yönü hazırlamaktan ve kuruluşun işgücü stratejisinin yürütülmesine liderlik etmekten sorumludur, bunu dünya çapında yaklaşık 200 insan kaynakları uzmanından oluşan bir ekiple özellikle örgütsel etkinlik, çalışan değer teklifi ve deneyimi, halefiyet planlama, yetenek yönetimi, örgütsel yönetim ve performans yönetimi, liderlik gelişimi, ödenek ve faydalar, işgücü ilişkileri ve global katılımı sağlama alanlarında gerçekleştirir. Ayrıca Harley-Davidson Vakfı Başkanı olarak da görev yapmaktadır.

Anding son 20 yıl içinde Harley-Davidson şirketinde örgütsel gelişim, değişim yönetimi, yetenek yönetimi, liderlik geliştirme, çalışan eğitimi, performans yönetimi, çeşitlilik ve katılım, İK bilişim sistemi ve stratejik İK planlamasından sorumlu olacak biçimde çeşitli İK liderlik görevlerinde bulunmuştur. Daha önceki deneyimi yüksek öğretimde öğrenci hizmetleri ve danışmanlık alanında olmuştur.   

Anding şu anda Milwaukee Oda Tiyatrosu Yönetim Kurulu ve Wisconsin-Whitewater Üniversitesi Vakfı Kurulunda görev yapmaktadır. Daha önce WRTP/Big Step (Wisconsin Bölgesel Eğitim Ortaklığı) ve LEAP (Liberal Eğitim ve Amerika’nın Vaadi) için Amerikan Kolejleri ve Üniversiteleri Ulusal Liderliği Birliği Yönetim Kurullarında da üye olarak görev almıştır.

Anding Wisconsin-Whitewater Üniversitesi mezunudur ve Psikoloji alanında lisans derecesine ve Kılavuzluk ve Danışmanlık alanında yüksek lisans derecesine sahiptir. Aynı zamanda Santa Barbara, Kaliforniya’daki Fielding Graduate University’de İnsan ve Kuruluş Sistemleri alanında bir doktora derecesine de sahiptir.