Mẫu xe CVO hoàn toàn mới sẽ ra mắt vào ngày 7 tháng 6. Xem đoạn giới thiệu trên YouTube.

ใบเบิกทางสู่อิสรภาพ

passport to freedom
คุณซื้อมอเตอร์ไซค์ ส่วนเราจะฉลองใบอนุญาตขับขี่ให้คุณ

ไม่ใช่นักขับขี่ทุกคนที่กล้าพอจะออกเดินทางและทำใบอนุญาตขับขี่มอเตอร์ไซค์ หากคุณเป็นหนึ่งในนั้นเราขอร่วมเฉลิมฉลองเหตุการณ์สำคัญนี้ไปกับคุณ

 

เพียงทำใบอนุญาตขับขี่มอเตอร์ไซค์ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป รับ Voucher มูลค่า 15,000 บาทเมื่อคุณซื้อมอเตอร์ไซค์ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน   

1,2,3 steps
3 ขั้นตอนสู่อิสรภาพ

1. ทำใบอนุญาตขับขี่รถมอเตอร์ไซค์

แสดงหลักฐานว่าคุณได้รับใบอนุญาตขับขี่มอเตอร์ไซค์ระหว่าง 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2563

 

2. เลือกมอเตอร์ไซค์ของคุณ

ซื้อมอเตอร์ไซค์ฮาร์ลีย์-เดวิดสันคันใหม่ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม - 31 ธันวาคม 2563  

 

3. รับ Voucher

รับ Voucher มูลค่า 15,000 บาท เมื่อซื้อมอเตอร์ไซค์