SuperLow™

SUPERLOW™

สร้างขึ้นเพื่อทำให้ผู้ขับขี่
รู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียว
กับท้องถนน

*รถที่จัดแสดงอาจแตกต่างกันตามที่เห็นโดยการตลาดและอาจแตกต่างจากผู้ผลิตและการจัดส่ง รถทั้งหมดเป็นเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์ดั้งเดิมรุ่นปี 2017 กับ 2018

ข้อมูลจำเพาะและราคา

Motorcycle Icon

กลับไปที่มอเตอร์ไซค์ปี 2018

ผลิตภัณฑ์ปี 2018