SUPERLOW™

สร้างขึ้นเพื่อทำให้ผู้ขับขี่
รู้สึกถึงความเป็นหนึ่งเดียว
กับท้องถนน

เริ่มต้นที่ ฿631,000

SuperLow™

*รถที่จัดแสดงอาจแตกต่างกันตามที่เห็นโดยการตลาดและอาจแตกต่างจากผู้ผลิตและการจัดส่ง รถทั้งหมดเป็นเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์ดั้งเดิมรุ่นปี 2017 กับ 2018

ข้อมูลจำเพาะและราคา

แนะนำ

ผลิตภัณฑ์ปี 2018

เลื่อนไปทางซ้ายและขวาเพื่อดูผลิตภัณฑ์ใหม่
เลื่อนไปทางซ้ายและขวาเพื่อดูผลิตภัณฑ์ใหม่
...
ปาดเลื่อน ปาดเลื่อน

1 จาก 0