STREET BOB<sup>®</sup>

STREET BOB®

เทคโนโลยีแบบใหม่
ทัศนคติแบบเด็กหนีเรียน

รถที่จัดแสดงอาจแตกต่างกันตามที่เห็นโดยการตลาดและอาจแตกต่างจากผู้ผลิตและการจัดส่ง รถทั้งหมดเป็นเปรียบเทียบระหว่างอุปกรณ์ดั้งเดิมรุ่นปี 2017 กับ 2018
ช้อบังคับเรื่องความสูงของมือจับแตกต่างกันไปตามแต่ละพื้นที่ ตรวจสอบกฎหมายท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่ามอเตอรไซค์ของคุณเป็นไปตามข้อบังคับ

ข้อมูลจำเพาะและราคา

Motorcycle Icon

กลับไปที่มอเตอร์ไซค์ปี 2018

ผลิตภัณฑ์ปี 2018