คำสงวนสิทธิ์

  1. ราคาที่แสดงเป็นราคาขายปลีกที่แนะนำจากผู้ผลิตสำหรับรุ่นพื้นฐาน ตัวเลือกต่างๆ เช่น สี จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม  เอกสารครอบครองรถ ราคารวม VAT แล้ว แต่ไม่รวม ค่าใบอนุญาตขับขี่ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถ ค่าธรรมเนียมขนส่ง อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม และค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมของผู้จำหน่าย (ถ้ามี) ทั้งนี้ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้  ฮาร์ลีย์-เดวิดสัน ให้ทางผู้จำหน่ายเป็นผู้ดูแลเตรียมความพร้อมของรถก่อนการส่งมอบ ราคาขายโดยผู้จำหน่ายอาจแตกต่างกันไป
  2. บริการการส่งรถจะมีระยะเวลาที่จำกัดและเฉพาะผู้จำหน่ายที่เข้าร่วมให้บริการเท่านั้น | บริการนี้ขึ้นอยู่กับกฏหมายของแต่ละท้องถิ่นและประเทศ | โปรดติดต่อผู้จำหน่ายใกล้บ้านท่านสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม