Softail

อิสรภาพที่เข้าใกล้คุณมากขึ้น

ด้วยราคาใหม่สำหรับปี 2019, ตระกูล Sportster™ เริ่มเพียง 479,000 บาท และ Softail™ เริ่มเพียง 849,000 บาท มอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson® ก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม