Axell Hodges FXDR

ตะลุยถนนสายฝุ่น: ตื่นตะลึงไปกับ Axell Hodges

Axell Hodges ได้ตะลุยฝ่าถนนด้วยรถ FXDR 114 ให้ฝุ่นตลบ เพื่ออวดให้เราเห็นความเก่งกาจของเขา