ระบบช่วยควบคุมการขับขี่

ระบบช่วยควบคุมการขับขี่ (Reflex™ Defensive Rider Systems or RDRS) คือเทคโนโลยีคอลเลกชันใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อผสานสมรรถนะของมอเตอร์ไซค์ให้สอดคล้องกับระบบการยึดเกาะถนนในขณะเร่งความเร็ว ลดความเร็ว และเบรก ระบบได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมยานพาหนะในขณะที่เร่งความเร็วและเบรกกะทันหันหรือขณะเข้าโค้ง ผู้ขับขี่จะพบว่าระบบนี้มีประโยชนสูงสุดเมื่อขับขี่ในสภาพถนนที่ไม่พึงประสงค์และในสถานการณ์คับขัน ระบบเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งใช้การควบคุมเบรกแบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงเทคโนโลยีเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังล่าสุด คุณสมบัติต่างๆ ของ RDRS นั้นได้ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน เว้นแต่มีระบุไว้ RDRS เป็นคุณสมบัติมาตรฐานในรถตระกูล TOURING ใหม่ ปี 2020 (ยกเว้น Road King™ และ New Electra Glide™ Standard)

ดูภาพเคลื่อนไหวด้านล่างและเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีขั้นสูงในระบบช่วยควบคุมการขับขี่ (RDRS) หมายเหตุ: รถมอเตอร์ไซค์สีแดงในภาพเคลื่อนไหวบางภาพแสดงถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีคุณสมบัติเฉพาะของ RDRS ที่นำมาสาธิต

ABS

ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค (ABS)

ระบบเบรกป้องกันล้อล็อค (ABS) ได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ล้อล็อคเมื่อเบรก และช่วยให้รถยังคงอยู่ในการควบคุมของผู้ขับขี่เมื่อเบรกกะทันหันหรือในสถานการณ์คับขัน

ABS เป็นคุณสมบัติมาตรฐานของรถทุกรุ่น

ระบบ ABS ช่วยให้รถยังคงอยู่ในการควบคุมของผู้ขับขี่เมื่อเบรกกะทันหันในสถานการณ์คับขัน ระบบ ABS ทำงานแยกส่วนกันในเบรกหน้าและหลังเพื่อไม่ให้ล้อหยุดหมุน และช่วยป้องกันไม่ให้ล้อล็อคจนควบคุมไม่ได้

 

C ABS

ระบบ ABS ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าโค้ง (C-ABS)

ระบบ ABS ที่เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าโค้ง (Cornering Enhanced ABS หรือ C-ABS) คืออีกหนึ่งมาตรฐานของระบบ ABS ที่ออกแบบมาเพื่อให้สมดุลที่ผิวสัมผัสของยางระหว่างกำลังในการเบรกและการเข้าโค้ง ในขณะที่เข้าโค้งและเบรกพร้อมๆ กัน

C-ABS เป็นคุณสมบัติมาตรฐานของรถ Touring ปี 2020 ยกเว้น Road King™ และ New Electra Glide™ Standard

C-ABS คืออีกหนึ่งมาตรฐานของระบบ ABS ที่ปรับแรงเบรกให้เข้ากับการลื่นไถลตามแนวการเคลื่อนที่ โดยอิงตามมุมเลี้ยวของมอเตอร์ไซค์หรืออัตราเร่งทางด้านข้างของมอเตอร์ไซค์สามล้อ โดยระบบนี้มีเป้าหมายเพื่อคงการยึดเกาะถนนที่ด้านข้างของผิวสัมผัสยางในขณะที่เข้าโค้งพร้อมๆ กับเบรก

 

C ELB

ระบบเบรกที่เชื่อมโยงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ELB)

ระบบเบรกที่เชื่อมโยงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Linked Braking หรือ ELB) จะช่วยเสริมแรงเบรกที่ล้อทั้งสองเมื่อผู้ขับขี่ใช้การควบคุมเบรกที่ก้านเบรกมือ (ล้อหน้า) หรือคันเบรกที่เท้า (ล้อหลัง) ซึ่งจะช่วยให้ผู้ขับขี่สามารถเบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ELB คือระบบมาตรฐานของ Touring ปี 2020

ระบบเบรกที่เชื่อมโยงแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ELB) ช่วยเพิ่มความสมดุลให้กับการเบรกที่ล้อหน้าและล้อหลัง เมื่อมีการใช้งานระบบเบรกในสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยระบบจะเชื่อมโยงการทำงานของทั้งสองล้อเข้าด้วยกันมากขึ้นเมื่อผู้ขับขี่เบรกอย่างหนักหน่วง และช่วยลดการเชื่อมโยงหรือปลดให้เป็นอิสระจากกันเมื่อเบรกเบาๆ ที่ความเร็วต่ำ เมื่อเชื่อมโยงล้อเข้าด้วยกันแล้ว หากบีบที่ก้านเบรกของล้อหน้าเพียงอย่างเดียวจะทำให้ระบบสั่งการให้เกิดแรงเบรกที่ล้อหลังด้วยในแบบไดนามิก ขณะที่หากเหยียบคันเบรกของล้อหลัง จะทำให้ระบบสั่งการให้เกิดแรงเบรกที่คาลิปเปอร์หน้าด้านซ้ายเช่นเดียวกัน
C ELB

ระบบเบรกที่เชื่อมโยงแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าโค้ง (C-ELB)

ระบบเบรกที่เชื่อมโยงแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าโค้ง (Cornering Enhanced Electronic Linked Braking หรือ C-ELB) จะทำงานโดยพิจารณาจากมุมเลี้ยวของมอเตอร์ไซค์หรืออัตราเร่งทางด้านข้างของมอเตอร์ไซค์สามล้อ ระบบ C-ELB จะสับเปลี่ยนแรงดันเบรกตามสัดส่วนระหว่างเบรกหน้าและหลังเมื่อเบรกขณะเข้าโค้ง เพื่อพยายามเพิ่มความสามารถของมอเตอร์ไซค์ให้ยังคงอยู่ในเส้นทางที่ผู้ขับขี่ตั้งใจไว้

C-ELB เป็นคุณสมบัติมาตรฐานของรถ Touring ปี 2020 ยกเว้น Road King™ และ New Electra Glide™ Standard

C-ABS คืออีกหนึ่งมาตรฐานของระบบ ABS ที่ปรับแรงเบรกให้เข้ากับการลื่นไถลตามแนวการเคลื่อนที่ โดยอิงตามมุมเลี้ยวของมอเตอร์ไซค์หรืออัตราเร่งทางด้านข้างของมอเตอร์ไซค์สามล้อ โดยระบบนี้มีเป้าหมายเพื่อคงการยึดเกาะถนนที่ด้านข้างของผิวสัมผัสยางในขณะที่เข้าโค้งพร้อมๆ กับเบรก

 

ยึดเกาะเพิ่มขึ้น ลื่นไถลน้อยลง

C TCS

ระบบควบคุมการยึดเกาะที่เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าโค้ง (C-TCS)

ระบบควบคุมการยึดเกาะออกแบบมาเพื่อช่วยไม่ให้ล้อหลัง"ไถลเสียหลัก"เมื่อมอเตอร์ไซค์เร่งความเร็วขึ้นขณะเลี้ยว และช่วยเพิ่มการควบคุมและความมั่นใจให้แก่ผู้ขับขี่ในสภาพถนนเปียก

C-TCS เป็นคุณสมบัติมาตรฐานของรถ Touring ปี 2020 ยกเว้น Road King™ และ New Electra Glide™ Standard

ระบบควบคุมการยึดเกาะที่เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าโค้ง (The Cornering Enhanced Traction Control System หรือ C-TCS) ออกแบบมาเพื่อป้องกันไม่ให้ล้อหลังหมุนฟรีเมื่อเร่งความเร็วขณะวิ่งทางตรงหรือเข้าโค้ง C-TCS ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้แก่ผู้ขับขี่ได้ในเวลาที่ระบบการยึดเกาะทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเนื่องจากสภาพถนนเปียก เมื่อผิวถนนเปลี่ยนแปลงกะทันหันโดยไม่คาดคิด หรือเมื่อขับขี่บนถนนลูกรัง ผู้ขับขี่สามารถเลือกระบบควบคุมการยึดเกาะหนึ่งในสองโหมด ได้แก่ โหมดมาตรฐานที่เหมาะกับพื้นผิวถนนแห้ง และโหมดฤดูฝนที่เหมาะกับพื้นผิวถนนเปียก นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดระบบได้อีกด้วย อีกทั้งการทำงานของระบบ C-TCS ก็จะถูกปรับไปตามมุมเลี้ยวเมื่อเข้าโค้ง

ลดความเร็วเมื่อลื่นไถล

DSCS

ระบบควบคุมการลื่นไถลโดยการดึงแรงบิด (DSCS)

ระบบควบคุมการลื่นไถลโดยการดึงแรงบิด (Drag-Torque Slip Control System หรือ DSCS) ออกแบบมาเพื่อลดการลื่นไถลของล้อหลังขณะชะลอความเร็ว ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ขับขี่ลดเกียร์หรือลดความเร็วลงอย่างกะทันหันบนพื้นผิวถนนที่เปียกหรือลื่น

DSCS เป็นคุณสมบัติมาตรฐานของรถ Touring ปี 2020 ยกเว้น Road King™ และ New Electra Glide™ Standard

เมื่อ DSCS ตรวจพบการลื่นไถลของล้อหลังในขณะที่ลดความเร็ว ระบบจะปรับแรงบิดของเครื่องยนต์เพื่อให้ความเร็วของล้อหลังสอดรับกับความเร็วบนถนนได้ดียิ่งขึ้น
C DSCS

ระบบควบคุมการลื่นไถลโดยการดึงแรงบิดที่เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าโค้ง (C-DSCS)

ในรุ่นที่มาพร้อม C-DSCS การทำงานของระบบ DSCS อาจปรับไปตามมุมเลี้ยวที่ตรวจพบเมื่อเข้าโค้ง

C-DSCS คือระบบมาตรฐานใน MY20 LiveWire™ ทุกรุ่น

ระบบควบคุมการลื่นไถลโดยการดึงแรงบิดที่เพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าโค้ง (Cornering Enhanced Drag-Torque Slip Control System หรือ C-DSCS) ออกแบบมาเพื่อลดการลื่นไถลของล้อหลังขณะลดความเร็ว ซึ่งมักจะเกิดขึ้นเมื่อผู้ขับขี่ลดเกียร์หรือลดความเร็วอย่างกะทันหันบนพื้นผิวถนนที่เปียกหรือลื่น เมื่อ C-DSCS ตรวจพบการลื่นไถลของล้อหลังขณะที่ลดความเร็ว ระบบจะปรับแรงบิดของเครื่องยนต์เพื่อให้ความเร็วของล้อหลังสอดรับกับความเร็วบนถนนได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งการทำงานของระบบ C-DSCS ก็จะถูกปรับไปตามมุมเลี้ยวเมื่อเข้าโค้ง

ในรุ่น LiveWire™ คุณสมบัตินี้อาจพบได้ในขณะที่ระบบเบรกเริ่มทำงานบนพื้นผิวถนนที่มีการยึดเกาะต่ำ

สูงชัน มั่นคง และพร้อมเสมอ

VHC

ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ (VHC)

ฟังก์ชั่นหลักของระบบควบคุมการทรงตัวของรถ (Vehicle Hold Control หรือ VHC) คือการใช้ระบบเบรกเพื่อช่วยไม่ให้มอเตอร์ไซค์พลิกลงเนิน ช่วยให้ออกตัวได้ง่ายขึ้นเมื่อขับขี่บนเนิน สะพาน หรือลานจอดรถ

ระบบ VHC ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้แทนเบรคจอดไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ

VHC เป็นคุณสมบัติมาตรฐานของรถ Touring ปี 2020 ยกเว้น Road King™ และ New Electra Glide™ Standard

ระบบควบคุมการทรงตัวของรถ (Vehicle Hold Control หรือ VHC) จะใช้และคงสถานะของการใช้เบรกไว้เมื่อผู้ขับขี่เปิดใช้ระบบ และช่วยไม่ให้มอเตอร์ไซค์พลิกลงเนินหลังจากที่ผู้ขับขี่ปล่อยการควบคุมเบรก ฟังก์ชั่นหลักของระบบ VHC คือการป้องกันมอเตอร์ไซค์พลิกลงเนินเมื่อหยุดรถ เช่น เมื่อมีป้ายสัญญาณให้หยุดรถบนเนิน ที่แยกไฟแดงบนทางลาด หรือบนทางลาดชันของที่จอดรถ ระบบ VHC ออกแบบมาเพื่อให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจและง่ายดายยิ่งขึ้น โดยลดจำนวนการควบคุมที่จำเป็นที่ต้องทำงานไปพร้อมกัน เพื่อให้ออกตัวได้อย่างราบรื่น ระบบจะสั่งให้ใช้เบรกจนกว่าผู้ขับขี่จะกระตุกคันเร่งและคลัทช์เพื่อออกตัว นอกจากนี้ ผู้ขับขี่ยังสามารถสั่งให้ระบบ VHC ทำงานเมื่อหยุดรถมอเตอร์ไซค์บนพื้นราบ หากต้องการให้ตัวรถยึดอยู่ในตำแหน่งเดิมโดยไม่ต้องใช้เบรก

ผู้ขับขี่สามารถสั่งการระบบ VHC เพิ่มแรงเบรคที่ก้านเบรคมือของล้อหน้าหรือคันเหยียบของล้อหลังเป็นเวลาชั่วครู่หลังจากที่รถมอเตอร์ไซค์หยุดแล้วโดยสมบูรณ์ หากผู้ขับขี่ใช้กำลังในการเบรกมากเพื่อที่จะหยุดรถ และยังคงบีบหรือเหยียบเบรคค้างไว้หลังจากรถหยุดแล้ว ระบบ VHC ก็อาจทำงานได้โดยไม่ต้องเพิ่มแรงเบรกใดๆ ไฟแสดงสถานะของระบบ VHC จะสว่างขึ้นเพื่อยืนยันว่าผู้ขับขี่ได้สั่งให้ระบบ VHC ทำงานแล้ว และระบบ ABS จะคงสถานะการใช้เบรกไว้หลังจากที่ผู้ขับขี่ปล่อยการควบคุมเบรก ระบบ VHC จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ขับขี่เริ่มออกตัวจากจุดที่จอด หรือหากผู้ขับขี่ใช้และปล่อยการควบคุมเบรกของล้อใดล้อหนึ่ง

ห้ามใช้ระบบ VHC แทนเบรกจอด นอกจากนี้ ระบบจะหยุดการทำงานหากผู้ขับขี่เหยียดขาตั้งลง (ในรุ่นที่มีเซ็นเซอร์ที่ขาตั้ง และเป็นคุณสมบัติที่มีในบางประเทศ) หรือเปลี่ยนไปที่เกียร์ว่างในรุ่นที่ไม่มีเซ็นเซอร์ที่ขาตั้ง หรือมีการดับเครื่องยนต์ ในสถานการณ์ส่วนใหญ่ ถ้าผู้ขับขี่ไม่ดำเนินการใดๆ หลังจากห้านาทีไฟแสดงสถานะจะกะพริบ และระบบ VHC จะปลดการทำงาน

คุณรู้ดีว่าคุณพร้อมจะไปแล้ว

TPMS

ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (TPMS)

ระบบตรวจสอบแรงดันลมยาง (Tire Pressure Monitoring System ) จะแจ้งเตือนผู้ขับขี่เมื่อแรงดันลมยางต่ำ การรักษาระดับแรงดันลมยางที่เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญทั้งสำหรับสมรรถนะของรถและอายุการใช้งานของยาง

TPMS เป็นคุณสมบัติมาตรฐานของรถ Touring ปี 2020 ยกเว้น Road King™ และ New Electra Glide™ Standard

ระบบ TPMS จะแสดงแรงดันของยางล้อหน้าและหลังในขณะนั้นๆ บนหน้าจอ Boom!™ Box GTS (หรือบนเครื่องวัดระยะทางในรุ่น Road King™) และแสดงตัวบ่งชี้ที่จะแจ้งเตือนผู้ขับขี่เมื่อแรงดันลมยางต่ำ และควรมีการตรวจเช็คแรงดัน

TPMS เป็นคุณสมบัติหนึ่งของ RDRS และยังเป็นอุปกรณ์เสริมแบบสแตนด์อโลนผ่าน P&A สำหรับรุ่น MY20 ทัวร์ริ่ง (ยกเว้นประเทศญี่ปุ่น) โดยมาพร้อมกับล้อซึ่งเป็นอุปกรณ์หรืออุปกรณ์เสริมดั้งเดิมที่ใช้งานเซ็นเซอร์ TPMS ได้

IMPORTANT NOTE

ประสิทธิภาพการยึดเกาะที่มีให้จะสอดคล้องกับผิวสัมผัสของถนน/ยาง คุณสมบัติ RDRS ในรถมอเตอร์ไซค์สามารถปรับได้เฉพาะแรงเบรกหรือแรงบิดของเครื่องยนต์เพื่อพยายามรักษากำลังที่ล้อไม่ให้เกินจากประสิทธิภาพในการเกาะถนนที่มีให้ เทคโนโลยีเหล่านี้ไม่ได้มีความสามารถในการเพิ่มประสิทธิภาพการเกาะถนน หรือเข้าแทรกแซงเมื่อผู้ขับขี่ไม่ได้ใช้เบรกหรือคันเร่ง (เช่น การบังคับรถเข้าโค้งโดยไม่ได้บีบคลัทช์) คุณสมบัติ RDRS ในรถมอเตอร์ไซค์ไม่ได้มีความสามารถในการส่งผลโดยตรงต่อทิศทางของรถ ซึ่งเป็นความแตกต่างที่สำคัญระหว่างระบบ RDRS ของมอเตอร์ไซค์กับระบบควบคุมการทรงตัวของยานยนต์ ผู้ขับขี่ต้องเป็นผู้รับผิดชอบการบังคับทิศทางและการแก้ไขเส้นทางในท้ายที่สุด