enrollment

ไม่ว่าจะเป็นไมล์หรือกิโลเมตร เราต่างก็หลงไหลในสิ่งเดียวกันที่รวมเราให้เป็นหนึ่ง

การมอบรางวัลสะสมไมล์กับ H.O.G.

ไม่ว่าจะเป็นการกินลมชมวิวยามบ่ายหรือการเดินทางข้ามทวีปสุดท้าทาย ทุกการขับขี่ของคุณจะทำให้เราใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น ด้วย H.O.G. คุณจะได้รับรางวัลสำหรับเส้นทางอันยาวไกลที่คุณผ่านมา เราจะส่งเข็มกลัดและอาร์มให้คุณเพื่อเริ่มต้น และให้รางวัลเมื่อคุณทำได้ถึงเป้าหมายหลักไมล์ที่สำคัญ แค่ทำในสิ่งที่คุณรักอยู่แล้ว นั่นคือ ขี่มอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson ของคุณ
 • เข้าร่วมโปรแกรมได้เฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson® เท่านั้น
 • การตรวจสอบระยะไมล์ทั้งหมดต้องดำเนินการโดยผู้แทนจำหน่าย Harley-Davidson®
 • สิ่งสำคัญ: หากคุณครอบครองรถมอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson มากกว่าหนึ่งคัน มอเตอร์ไซค์แต่ละคันจะต้องลงทะเบียนก่อนจึงจะสามารถนับรวมไมล์ที่คุณขับขี่ได้
 • ระยะไมล์จากบริการรถเช่าที่ได้รับอนุญาตจาก Harley-Davidson® อาจนำมาคำนวณได้ โดยการส่งสำเนาสัญญาที่ระบุระยะไมล์ให้กับผู้แทนจำหน่าย Harley-Davidson®

หากต้องการเริ่มต้น นำรถจักรยานยนต์ของคุณไปยังผู้แทนจำหน่าย H-D® ที่ได้รับอนุญาต ผู้แทนจำหน่ายจะให้คุณและรถจักรยานยนต์ของคุณลงทะเบียนในโปรแกรม และตรวจสอบระยะไมล์เริ่มต้นของคุณ ง่ายๆ เท่านี้เอง 

ตรวจสอบกับผู้แทนจำหน่าย Harley-Davidson รายใดก็ได้เมื่อคุณสะสมไมล์ได้มากขึ้น เพื่อรับรางวัลตามรอบดังต่อไปนี้:

ไมล์/กิโลเมตร

1,000/1,610
5,000/8,050
10,000/16,100
25,000/40,250
40,000/64,400
60,000/96,600
80,000/128,800
100,000*/161,000*
125,000/201,250
150,000/241,500
175,000/281,750
200,000*/322,000*
250,000/402,500
300,000*/483,000*

*จะได้รับรางวัลตราสัญลักษณ์พิเศษและร็อกเกอร์ที่เหมาะสมเมื่อติดตั้งลงบนมอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson ของคุณ

 1. คุณต้องลงทะเบียนมอเตอร์ไซค์ “ทุกคัน” ที่ต้องการเข้าร่วมโปรแกรมก่อนที่จะเริ่มสะสมไมล์/กิโลเมตร ระยะไมล์ที่สะสมไว้ก่อนลงทะเบียนจะไม่เข้าเกณฑ์ในการพิจารณา
 2. สิทธิ์ในการเข้าร่วมมอบให้เป็นพิเศษเฉพาะสมาชิก H.O.G. (แบบเต็มรูปแบบ เต็มรูปแบบตลอดชีพ สมทบ และสมทบตลอดชีพ) ที่ยังคงสถานะเท่านั้น
 3. โปรแกรมครอบคลุมเฉพาะรถมอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson® เท่านั้น
 4. สมาชิกสามารถลงทะเบียนได้ใน H.O.G. การมอบรางวัลสะสมไมล์สามารถทำได้โดยผู้แทนจำหน่าย Harley-Davidson® ทุกแห่ง โดยต้องมีการตรวจสอบหมายเลขประจำรถและระยะไมล์ปัจจุบันโดยผู้แทนจำหน่าย Harley-Davidson®
 5. และต้องส่งแบบฟอร์ม H.O.G. Mileage Programme เพิ่มเติมเมื่อมีการซื้อ/ขายรถ โดยให้ระบุเลขไมล์ที่สิ้นสุดสำหรับรถคันเก่า พร้อมทั้งหมายเลขประจำรถและเลขไมล์เริ่มต้นสำหรับรถคันใหม่
 6. ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถเข้าร่วมใน H.O.G. ได้เช่นกัน โปรแกรมสะสมไมล์ ผู้โดยสารต้องเป็นสมาชิก H.O.G. ที่ยังคงสถานะ และได้รับการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรมโดยผู้แทนจำหน่าย Harley-Davidson®
 7. ผู้ที่ถูกระบุว่าเป็น “ผู้โดยสาร” ในแบบฟอร์ม แต่ก็เป็น “ผู้ขับขี่” ด้วย อาจส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนแยกต่างหาก หากต้องการสะสมไมล์ในฐานะ “ผู้ขับขี่” อย่างไรก็ตาม ระยะไมล์ที่สะสมไว้ในรถคันหนึ่งจะไม่สามารถใช้ร่วมกับผู้ขับขี่รายอื่นได้ (เช่น ไม่สามารถรายงานระยะไมล์เดียวกันซ้ำสองครั้งเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ขับขี่สองคน)
 8. ระยะไมล์จากบริการรถเช่าที่ได้รับอนุญาตจาก Harley-Davidson® อาจนำมาคำนวณได้ โดยการส่งสำเนาสัญญาที่ระบุระยะไมล์ให้กับผู้แทนจำหน่าย Harley-Davidson®
 9. ในแบบฟอร์มโปรแกรมสะสมไมล์แต่ละใบจะต้องระบุค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดระยะทาง และหมายเลขประจำรถที่ถูกต้องของรถทุกคันที่ใช้ในการสะสมไมล์ที่กำหนดสำหรับระดับของไมล์นั้นๆ (ควรระบุค่าเป็นกิโลเมตร สำหรับมอเตอร์ไซค์ที่ใช้เครื่องวัดระยะทางเป็นกิโลเมตร)
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียนทั้งหมดจะต้องรับรองโดยผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Harley-Davidson® สมาชิกควรส่งแบบฟอร์มของตนไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม