roadside assistance

H.O.G. ASSIST

โปรแกรม H.O.G. Assist เป็นสิทธิประโยชน์พิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าที่ออกแบบมาเพื่อมอบความอุ่นใจที่มากขึ้น และความสะดวกสบายสูงสุดเพียงปลายนิ้วสัมผัส สิทธิประโยชน์นี้สามารถใช้งานได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเรารู้ดีว่าการได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีในเวลาที่คุณต้องการที่สุดนั้นสำคัญเพียงใด อุ่นใจกับความช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน ในเวลาที่คุณต้องการมากที่สุด

 

 

สิทธิ์การใช้บริการ H.O.G. Assist ขึ้นอยู่กับความครอบคลุมที่มีให้โดยผู้ให้บริการในแต่ละภูมิภาค สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณ

คำถามที่ถามบ่อย

ใครบ้างที่มีสิทธิ์ใช้บริการ H.O.G. Assist

ลูกค้าทุกคนที่ซื้อมอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson คันใหม่ หลังวันที่ 1 เมษายน 2015 เป็นต้นไป จากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ Harley-Davidson จะมีสิทธิ์รับบริการดังกล่าว โปรแกรมนี้สามารถใช้บริการได้เป็นระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ลงทะเบียนการซื้อมอเตอร์ไซค์คันใหม่ หากคุณต่ออายุการเป็นสมาชิก H.O.G. หลังจากได้รับสิทธิ์ฟรีในปีแรก บริการ H.O.G. Assist จะเพิ่มระยะเวลาให้อีก 12 เดือน (สูงสุด 24 เดือน)

ความครอบคลุมของบริการนี้มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

สมาชิกจะมีสิทธิ์ใช้บริการต่อไปนี้เมื่อขับขี่มอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson ในพื้นที่ที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความครอบคลุมที่มีให้โดยผู้ให้บริการในแต่ละภูมิภาค และเวลาทำการของผู้ให้บริการนั้นๆ

รายการที่ระบุอาจมีข้อยกเว้น และสมาชิกต้องรับผิดชอบสำหรับค่าใช้จ่ายใดๆ ที่นอกเหนือจากข้อจำกัดของสิทธิประโยชน์ บริการที่มอบให้เป็นบริการอย่างเต็มความสามารถ บริการหลายรายการอาจเป็นการส่งต่อโดยสิ้นเชิง หรือเป็นไปตามที่ได้จัดเตรียมไว้เท่านั้น H.O.G. Assist ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับบุคคลที่สามs.

 

 

 

บริการช่วยเหลือรถลากฉุกเฉิน

หากมอเตอร์ไซค์ของคุณประสบปัญหาระบบกลไกขัดข้อง หรือประสบอุบัติเหตุ และมอเตอร์ไซค์ของคุณไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ขณะอยู่บนท้องถนน H.O.G. Assist จะให้ความช่วยเหลือสมาชิกและจ่ายค่าลากจูงรถไปยังผู้ให้บริการที่อยู่ใกล้ที่สุดภายพื้นที่บริการ หากไม่สามารถซ่อมแซมได้ในทันที 

 

 

 

บริการช่วยเหลือสำหรับการเดินทางด้วยวิธีอื่น

หากไม่สามารถซ่อมแซมมอเตอร์ไซค์ได้ภายใน 6 ชั่วโมงนับจากเวลาที่มีเหตุขัดข้อง H.O.G. Assist จะจัดเตรียมและจ่ายค่าเดินทางด้วยวิธีอื่นให้กับสมาชิกเพื่อเดินทางกลับบ้าน

การส่งคืนมอเตอร์ไซค์

หากไม่สามารถซ่อมแซมมอเตอร์ไซค์ท่ีมีเหตุขัดข้องได้ H.O.G. Assist จะดำเนินการและจ่ายค่านำมอเตอร์ไซค์ส่งคืนไปยังบ้านของสมาชิก

การจัดเตรียมที่พักในโรงแรม

หากมอเตอร์ไซค์ขัดข้องหรือไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ และไม่สามารถซ่อมแซมได้ภายใน 24 ชั่วโมง H.O.G. Assist จะจัดเตรียมและจ่ายค่าที่พักสำหรับโรงแรมที่อยู่ใกล้ที่สุด

บริการช่วยเหลือเติมน้ำมันเชื้อเพลิงฉุกเฉิน

หากมอเตอร์ไซค์ของคุณไม่สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ขณะอยู่บนท้องถนนเนื่องจากน้ำมันเชื้อเพลิงหมด H.O.G. Assist จะดำเนินการให้ผู้ให้บริการนำส่งน้ำมันเชื้อเพลิงไปยังตำแหน่งที่ตั้งของมอเตอร์ไซค์ โดยสมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นๆ

การเคลื่อนย้ายมอเตอร์ไซค์

หากมอเตอร์ไซค์ของคุณประสบอุบัติเหตุและเสียหายโดยสิ้นเชิง H.O.G. Assist จะดำเนินการและจ่ายให้กับบริษัทรถลากเพื่อเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์

บริการช่วยเหลือสำหรับการเดินทางด้วยวิธีอื่น

If your motorcycle cannot be repaired and the member urgently needs to reach his/her destination, H.O.G. Assist will organize and pay for alternative transportation for the member to continue on their journey. 

การจัดเตรียมรถเช่าสำหรับเดินทาง

หากมอเตอร์ไซค์ประสบอุบัติเหตุและไม่สามารถขับเคลื่อนเพื่อไปรับการซ่อมที่ศูนย์ซ่อมบำรุงได้ H.O.G. Assist จะจัดหารถมอเตอร์ไซค์สำหรับเช่าซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยสมาชิกจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าเช่ารถคันดังกล่าว

ถ่ายทอดข้อความฉุกเฉิน

ในกรณีที่มอเตอร์ไซค์ของคุณขัดข้องหรือประสบอุบัติเหตุ H.O.G. Assist จะส่งข้อความด่วนเกี่ยวกับเหตุขัดข้องหรืออุบัติทางรถของคุณไปยังผู้ที่บอกรับ และ/หรือสมาชิกในครอบครัวของสมาชิก