responsibility

OUR RESPONSIBILITY

สร้างชุมชนที่แข็งแกร่ง มีความสามารถ และยั่งยืน

เราแสวงหาอิสรภาพและการผจญภัย รวมทั้งมีชื่อในด้านการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชนที่เราอาศัย ทำงาน และขับขี่ ดังนั้น ถึงแม้ว่า Harley-Davidson จะมีอยู่ทั่วทุกมุมโลก แต่เรามีรากฐานที่มั่นคงในสถานที่ที่เราเรียกว่าบ้านและผูกพันกับเพื่อนและเพื่อนบ้านของเราอย่างแน่นแฟ้น

COMMUNITY

เราช่วยเติมเต็มความฝันผ่านการจับมือเป็นหุ้นส่วนซึ่งช่วยเสริมสร้างชุมชนของเราให้เติบโตและแข็งแรง 

Harley-Davidson มีประวัติอันยาวนานในการสนับสนุนชุมชนผ่านทางบริษัท มูลนิธิ Harley-Davidson ผู้จำหน่าย พนักงานและลูกค้าของเรา เราพยายามสนับสนุนผลกระทบทางสังคมเชิงบวกสำหรับชุมชน พนักงานและผู้ขับขี่ของเรา

 

 

ที่ใดก็ตามที่มีพนักงานของเรา เรามีความปรารถนาที่จะมอบสิ่งดีๆ ให้กับสถานที่นั้น คณะกรรมการด้านการบริจาคเพื่อการกุศลที่นำโดยพนักงานทั่วโลกตั้งเป้าหมายในการมอบสิ่งดีๆ ที่จะให้ผลที่ดีที่สุดในท้องถิ่น

นอกจากนี้ เรายังมีความกระตือรือร้นในการเป็นอาสาสมัคร และพนักงานของเราต่างทุ่มเทสุดตัวในการทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากขึ้น ในสหรัฐอเมริกา นอกจากชั่วโมงอาสาสมัครของพนักงานแล้ว ยังมีการบริจาคเงินสมทบเพื่อช่วยเหลือเพื่อนบ้านของเรามากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ

ผู้ขับขี่ของเราก็กระตือรือร้นในการมอบสิ่งดีๆ สู่สังคมเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น H.O.G. ® การขับขี่เพื่อการกุศล การสนับสนุนสมาคมโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่เราทำมาอย่างต่อเนื่อง สายสัมพันธ์ที่เราแบ่งปันกับเหล่าทหาร หรือการสนับสนุนด้านมะเร็งเต้านมผ่านเครื่องแต่งกายรุ่น Pink Label

SUSTAINABILITY

เพื่อให้บรรลุเป้าหมายระยะยาวด้านความยั่งยืนในการขยายธุรกิจของเราโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เรามุ่งเน้นที่จะลดผลกระทบตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่ขั้นตอนการตัดสินใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์และการเลือกใช้วัสดุ

 

ไปจนถึงการใช้พลังงานในการผลิตและการจัดจำหน่าย ความมุ่งมั่นน้ีกำลังนำไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อมอบอิสรภาพส่วนตัวแก่ลูกค้าของเราโดยไม่ลดทอนประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่คุณคาดหวังจาก Harley-Davidson

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามด้านความยั่งยืนของ Harley-Davidson กรุณาดาวน์โหลดรายงานด้านความยั่งยืนฉบับปัจจุบัน

ดาวน์โหลดรายงาน

Harley-Davidson ได้เผยแพร่รายงานความยั่งยืนประจำปีตั้งแต่ปี 2009 หากต้องการสำเนาของรายงานฉบับก่อนหน้านี้ กรุณาติดต่อSustainabilityReports@Harley-Davidson.com.

RENEW THE RIDE™

Renew the Ride เป็นความคิดริเริ่มของเราในการเพิ่มผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมเชิงบวกโดยการสร้างแรงบันดาลใจให้กับพนักงาน ผู้จำหน่าย ลูกค้าและแฟนๆ ของ Harley-Davidson ช่วยกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่ที่เราอาศัยอยู่ ขับขี่และทำงาน

รวมไปถึงในป่าทั่วโลกด้วยต้นไม้ไม่เพียงแค่ทำให้ระบบนิเวศมีคุณค่าสมบูรณ์ขึ้นและเกิดประโยชน์ต่อสุขภาพของคนในสังคมเท่านั้น แต่ยังทำให้สถานที่นั้นๆ สวยงามเหมาะกับการอยู่อาศัย การขับขี่และการเยี่ยมชม ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบท ทุ่งกว้าง พื้นที่เพาะปลูกหรือพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่แล้ว เนื่องจากเราตระหนักดีว่าต้นไม้จะช่วยให้โลกของเราเป็นสถานที่ที่น่าอยู่มากขึ้นและทำให้เราได้ขับขี่อย่างอิสระ เราจึงตั้งเป้าหมายระยะยาวที่ท้าทายความสามารถ นั่นคือการปลูกต้นไม้จำนวน 50 ล้านต้นผ่านโครงการริเริ่มนี้