Factory Tours

FACTORY TOURS

การเยี่ยมชมโรงงานของ Harley-Davidson® เปิดโอกาสให้คุณได้พบเห็นกลุ่มคนที่มีความพิเศษ ทุ่มเทความภาคภูมิใจและความเชี่ยวชาญของพวกเขาให้กับเครื่องยนต์ที่จะจุดประกายจินตนาการของคุณ  เราเปิดประตูโรงงานผลิตบางแห่งของเราเพื่อให้คุณได้เห็นภาพเบื้องหลังของการปลุกตำนานให้มีชีวิต 

ดูขั้นตอนการผลิตในสถานที่เหล่านี้

เมื่อคุณพร้อมที่จะวางแผนการเยี่ยมชมแล้ว ไปที่ H-D.com เวอร์ชั่นสหรัฐอเมริกาเพื่อดูรายละเอียดสถานที่และคำแนะนำ รวมถึงวันที่และเวลาในการเยี่ยมชม