Paul J. Krause

รองประธาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมายและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติงาน, Harley-Davidson, Inc.


Paul Jones ดำรงตำแหน่งรองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Harley-Davidson, Inc. Krause ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทและเป็นสมาชิกในคณะผู้บริหารของ Harley-Davidson ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย ท่านบริหารจัดการแผนกกฎหมายของบริษัทและดูแลเรื่องข้อกฎหมายทั้งหมดให้กับบริษัทตลอดจนความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และนโยบายสาธารณะของบริษัท/การประสานงานหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ ท่านยังทำหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่จริยธรรมและกำกับการทำงานของบริษัท และเลขานุการให้กับคณะกรรมการบริษัท

ก่อนที่จะร่วมงานกับ Harley-Davidson ในปี 2016 Krause ทำงานเป็นตัวแทนทางกฎหมายของบริษัทผลิตเหล็กข้ามชาติและสำนักงานกฎหมายขนาดใหญ่ที่ชิคาโก้

Krause จบการศึกษาจาก Marquette University Law School และ Drake University