คณะผู้บริหาร

Paul Krause

รองประธาน, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ Harley-Davidson, Inc.

Paul Krause

เกี่ยวกับ Paul

Paul Jones ดำรงตำแหน่งรองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายของ Harley-Davidson, Inc. Krause ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทและเป็นสมาชิกในคณะผู้บริหารของ Harley-Davidson ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย เขาบริหารจัดการแผนกกฎหมายของบริษัทและดูแลเรื่องข้อกฎหมายทั้งหมดให้กับบริษัท ตลอดจนความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และนโยบายสาธารณะของบริษัท/การประสานงานหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ เขายังทําหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและดูแลกำกับการทำงานของบริษัท และเป็นเลขานุการบริษัทสําหรับคณะกรรมการของบริษัท

ก่อนที่จะเข้าร่วม Harley-Davidson ในปี 2016 Krause ทํางานในชิคาโกเป็นทนายความให้กับบริษัทค้าเหล็กระหว่างประเทศและบริษัท กฎหมายขนาดใหญ่

Krause จบการศึกษาจาก Marquette University Law School และ Drake University

พบกับทีมผู้บริหาร