คณะผู้บริหาร

Julie Anding

รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

Julie Anding

เกี่ยวกับ Julie

Julie Anding ดำรงตำแหน่งรองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของ Harley-Davidson, Inc. โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ดูแลการดำเนินงานของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร บริการธุรกิจทั่วโลกและความยั่งยืนขององค์กร  Julie ยังเป็นตัวแทนบริษัท และเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Harley-Davidson, Inc. คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ เธอยังทําหน้าที่เป็นประธานของมูลนิธิ Harley-Davidson

Julie ร่วมงานกับ Harley-Davidson ในปี 1997 และได้ดำรงตำแหน่งด้านทรัพยากรบุคคลหลายตำแหน่ง รวมถึงด้านการพัฒนาองค์กร การจัดการการเปลี่ยนแปลง การจัดการบุคลากร การพัฒนาความเป็นผู้นำ การเรียนรู้ของพนักงาน การจัดการด้านประสิทธิภาพ ความหลากหลายทางเชื้อชาติ&การไม่แบ่งแยก และ HRIS 

ปัจจุบัน Julie เป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารของ Milwaukee Chamber Theatre และคณะกรรมการมูลนิธิ University of Wisconsin-Whitewater Foundation 

Julie จบกการศึกษาระดับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา จาก University of Wisconsin-Whitewater และปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตในสาขาการให้คำปรึกษาและแนะแนว นอกจากนี้ เธอยังได้รับปริญญาเอกด้าน Human and Organizational Systems จากมหาวิทยาลัย Fielding Graduate University ที่ ซานตาบาร์บารา รัฐแคลิฟอร์เนีย  

พบกับทีมผู้บริหาร