คณะผู้บริหาร

Jagdish Krishnan 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัลของ Harley-Davidson Motor Company

Jonathan Root

เกี่ยวกับ Jag

Jagdish "Jag" Krishnan ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัลของ Harley-Davidson Motor Company ในบทบาทนี้ เขามีหน้าที่ในการพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัลของ Harley-Davidson ที่ช่วยให้บริษัทสามารถส่งมอบประสบการณ์การค้าปลีกของลูกค้าที่น่าพอใจมากที่สุดในทุกแพลตฟอร์ม นอกจากนี้เขายังเป็นผู้ดูแลระบบข้อมูลทั่วโลกของ Harley-Davidson ที่สนับสนุนการดําเนินงานของธุรกิจ

Jag มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการเปลี่ยนผ่านองค์กรไปสู่ระบบดิจิทัล และเสริมความแข็งแกร่งด้วยการสร้างความร่วมมือกับผู้ถือผลประโยชน์ขององค์กร คณะผู้บริหาร และลูกค้าในการระบุถึงความต้องการและส่งมอบโซลูชันที่เป็นประโยชน์ต่อการเติบโตในอนาคตขององค์กร ก่อนที่จะได้ร่วมงานกับ Harley-Davidson นั้น Jag เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัลที่ Bose Corporation ซึ่งเขาได้ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการดําเนินธุรกิจให้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้น ก่อนหน้า Bose เขาเคยดํารงตําแหน่งบริหารให้กับ Deloitte & Touchte และ Patni Computer Systems ที่เขาดูแลความปลอดภัยของข้อมูล การนำซอฟต์แวร์ไปใช้งานในองค์กร การเขียนโปรแกรมและการดำเนินงานของฝ่ายไอที

Jag ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาวิทยาศาสตร์จาก Pune University และปริญญาโทในสาขาการสื่อสารข้อมูลจาก Oxford University

นอกเหนือจากการทํางานในตำแหน่งประจำ Jag สนับสนุน MassChallenge (โครงการบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ตอัป) อย่างต่อเนื่อง และเป็นที่รู้จักเมื่อเร็ว ๆ นี้ในฐานะที่เป็นผู้มอบคำปรึกษาและมอบการสนับสนุนแก่ชุมชนสตาร์ตอัป เขายังมีส่วนเกี่ยวข้องกับ องค์กรไม่แสวงหากําไรเพื่อการศึกษา Asha for Education ที่ทุ่มเทให้กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของสังคมในประเทศอินเดียผ่านการมอบการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 

พบกับทีมผู้บริหาร