ผู้บริหาร

Gina Goetter

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Harley-Davidson Motor Company

Jonathan Root

เกี่ยวกับคุณ Gina

คุณ Gina ดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Harley-Davidson, Inc. โดยรับผิดชอบในการวางแผนและวิเคราะห์ด้านการเงิน การรายงานและการปฏิบัติการด้านการเงิน การตรวจสอบภายใน การบริหารการเงิน และภาษี คุณ Gina มีบทบาทในการควบคุมดูแลการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางการเงินหลักและการรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างโมเดลการบริการที่ใช้ร่วมกันทั่วโลก และเพื่อปรับปรุงส่วนการเงิน การบัญชี และการควบคุมตลอดทั้งบริษัทให้ทันสมัย  

คุณ Gina มีประสบการณ์ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจและทางการเงินในอุตสาหกรรมอาหารมามากกว่ายี่สิบปี ก่อนร่วมงานกับ Harley-Davidson คุณ Gina เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายการเงินและการบัญชีและ CFO ในส่วนงานอาหารสำเร็จรูปของ Tyson Foods ระหว่างนั้น คุณ Gina เป็นผู้นำในการปรับโครงสร้างของโมเดลธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดกลุ่มผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดการเพิ่มผลผลิตจากต้นทุน และเร่งสร้างรายได้ที่ยั่งยืนและการเติบโตของผลกําไร ก่อนร่วมงานกับ Tyson Foods คุณ Gina เคยรับตำแหน่งบริหารในหลายภาคส่วนขององค์กรระดับโลกที่ General Mills, Inc.ได้แก่ รองประธานกรรมการฝ่ายการเงินของส่วนงานเนื้อสัตว์และอาหารอบและ CFO ของ General Mills Canada ระหว่างอยู่ที่ General Mills คุณ Gina เป็นผู้นำร่วมในเครือข่ายผู้นำ Women-Across-Finance และทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบทบาททางการเงินทั่วโลก 

คุณ Gina จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการเงินและเศรษฐศาสตร์จาก University of Wisconsin-LaCrosse และจบการศึกษาหลักสูตร MBA จาก Boston College  

รู้จักกับคณะผู้บริหาร