คณะผู้บริหาร

Bryan Niketh

รองประธานกรรมการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติงาน Harley-Davidson Motor Company

Bryan Niketh

เกี่ยวกับ Bryan

Byan Niketh ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติงานที่ Harley-Davidson Motor Company ในบทบาทนี้ Niketh มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งมอบความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการดําเนินงานการผลิตทั่วโลกของ Harley-Davidson และนําไปสู่องค์กรพัฒนาผลิตภัณฑ์

Niketh ได้เข้าร่วม Harley-Davidson ในปี 2001 และได้ดำรงหลากหลายตําแหน่งภายในฝ่ายการจัดการอุปทานและการดำเนินการผลิต เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในการดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไซค์ในช่วงเวลานี้ และก่อนหน้านี้ในฐานะรองประธานฝ่ายการจัดการอุปทาน

ปัจจุบัน Niketh ทําหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนผู้บริหารของกลุ่มทรัพยากรพนักงาน LGBT + ที่ Harley-Davidson และตำแหน่งประธานแคมเปญ United Way ของ Harley-Davidson

Niketh จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก Purdue University และจบปริญญาโท MBA จาก Regis University

พบกับทีมผู้บริหาร