คณะผู้บริหาร

Amy Giuffre

รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารของ Harley-Davidson, Inc.

Amy Giuffre

เกี่ยวกับ Amy

Amy Giuffre ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารของ Harley-Davidson, Inc. โดยทำหน้าที่ดูแลด้านการสื่อสารทั่วโลก รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ของบริษัท และงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ให้กับบริษัท

ในตำแหน่งของเธอ เธอมีบทบาทหน้าที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวของ Harley-Davidson เพื่อสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ความมีส่วนร่วม และสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัท Giuffre เข้าร่วมทำงานกับ Harley-Davidson ในปี 1993 โดยได้ดำรงตำแหน่งมากมายทั้งในด้านการตลาด การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการเงิน

Giuffre ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการของมูลนิธิ Harley-Davidson และศูนย์ Schlitz Audubon Nature Center และล่าสุดเพิ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารของมูลนิธิ Make-a-Wish Wisconsin Foundation

Giuffre จบปริญญาตรีสาขาวารสารศาสตร์จาก University of Wisconsin-Madison และจบปริญญาโท MBA จาก Kellogg School of Business ที่ Northwestern University

พบกับทีมผู้บริหาร