มาร่วมกับเราสำหรับคลื่นลูกแรกที่กำลังจะมาถึงในปี 2022 - ลงทะเบียนเลย ปิด

ผู้บริหารของ Harley-Davidson

รู้จักกับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารของ Harley-Davidson, Inc.

ทีมผู้บริหาร
Jochen Zeitz
Jochen Zeitz

ประธานบริษัท ประธานกรรมการ และซีอีโอ

Harley-Davidson, Inc.

Gina Goetter
Gina Goetter

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Harley-Davidson, Inc.

Edel O'Sullivan
Edel O'Sullivan

ประธานเจ้าหน้าที่การพาณิชย์

Harley-Davidson Motor Company

Paul Krause
Paul Krause

รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย และประธานเจ้าหน้าที่และเลขานุการฝ่ายกำกับดูแล

Harley-Davidson, Inc. 

Jagdish Krishnan
Jagdish Krishnan

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัล

Harley-Davidson, Inc.

Julie Anding
Julie Anding 

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการ

Harley-Davidson, Inc. 

Ryan Morrissey
Ryan Morrissey

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายยานยนต์ไฟฟ้า

LiveWire

Bryan Niketh
Bryan Niketh

รองประธานกรรมการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติงาน

Harley-Davidson Motor Company

Jonathan Root
Jonathan Root 

รองประธานอาวุโส

Harley-Davidson Financial Services

Luke Mansfield
Luke Mansfield

รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารจัดการมอเตอร์ไซค

Harley-Davidson Motor Company

Theo Keetell
Theo Keetell

รองประธานกรรมการฝ่ายการตลาด

Harley-Davidson, Inc.  

Tori Termaat
Tori Termaat

รองประธานกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Harley-Davidson, Inc.

Andy Benka
Andy Benka

ประธานเจ้าหน้าที่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Harley-Davidson, Inc. 

George Prassas
George Prassas

รองประธานกรรมการฝ่ายสื่อสารและความสัมพันธ์องค์กร

Harley-Davidson, Inc. 

Kolja Rebstock
Kolja Rebstock 

กรรมการผู้จัดการและรองประธานระดับภูมิภาคยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Harley-Davidson Motor Company

Eduardo Bravo
Eduardo Bravo

รองประธานและกรรมการผู้จัดการประจำอเมริกาเหนือ

Harley-Davidson Motor Company

Dimitris Raptis
Dimitris Raptis

รองประธานประจำเอเชียแปซิฟิก

Harley-Davidson Motor Company

John Klein
John Klein

ผู้อำนวยการประจำลาตินอเมริกา

Harley-Davidson Motor Company

คณะกรรมการบริษัท
Jochen Zeitz
Jochen Zeitz
ประธานกรรมการบริษัท และประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Harley-Davidson, Inc.
N. Thomas Linebarger
N. Thomas Linebarger
ประธานกรรมการบริหารของ Harley-Davidson, Inc ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cummins Inc.
Troy Alstead
Troy Alstead
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Ocean5 และอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Starbucks Corporation
R. John Anderson
R. John Anderson
อดีตประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Levi Strauss & Co.
Michael Cave
Michael Cave
อดีตรองประธานของ The Boeing Company
Jim Farley Jr
James "Jim" D. Farley, Jr.
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ford Motor Company
Allan Golston
Allan Golston
ประธานกรรมการโครงการในสหรัฐอเมริกาของมูลนิธิ Bill & Melinda Gates
Sara Levinson
Sara L. Levinson
ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อํานวยการของ Katapult, อดีตผู้บริหารของ Clubmom, Inc., NFL Partners, Inc. และ MTV Music Television
Maryrose Sylvester
Maryrose Sylvester
อดีตกรรมการผู้จัดการประจำประเทศ และหัวหน้าฝ่าย Electrification ของ ABB ประเทศสหรัฐฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารของ Harley-Davidson

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติ ทักษะความสามารถ และคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารของ Harley-Davidson โปรดดูหนังสือมอบฉันทะปี 2020 ของเรา

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ