ผู้บริหารของ Harley-Davidson

รู้จักกับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารของ Harley-Davidson, Inc.

Jochen Zeitz

Jochen Zeitz

ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Harley-Davidson, Inc.

คุณ Jochen Zeitz ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่ปี 2007 และได้ก่อตั้งคณะกรรมการแบรนด์สินค้าและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของบริษัทขึ้นมา ก่อนหน้านี้ คุณ Zeitz เคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ PUMA ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสินค้ากีฬาตั้งแต่ปี 1993 ถึง 2011 นอกจากนี้ คุณ Zeitz ยังเคยดำรงตำแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ PUMA ตั้งแต่ปี 1993 ถึง 2005 อีกด้วย

ดูประวัติเต็ม
Julie Anding

Julie Anding

รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการของ Harley-Davidson, Inc.

คุณ Julie Anding ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารจัดการของ Harley-Davidson, Inc. โดยรับผิดชอบในการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ และเป็นผู้นำการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร การบริการธุรกิจทั่วโลก และการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน คุณ Julie เป็นตัวแทนของบริษัท และเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการ HR ของ Harley-Davidson Inc. ของคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ คุณ Julie ยังทำหน้าที่เป็นประธานของมูลนิธิ Harley-Davidson อีกด้วย

ดูประวัติเต็ม
Lawrence G. Hund

Gina Goetter

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Harley-Davidson, Inc. 

คุณ Gina Goetter รับผิดชอบในการวางแผนและวิเคราะห์ด้านการเงิน การรายงานและการปฏิบัติการด้านการเงิน การตรวจสอบภายใน การบริหารการเงิน และภาษี คุณ Gina มีบทบาทในการควบคุมดูแลการเปลี่ยนแปลงกระบวนการทางการเงินหลักและการรายงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ สร้างโมเดลการบริการที่ใช้ร่วมกันทั่วโลก และเพื่อปรับปรุงส่วนการเงิน การบัญชี และการควบคุมตลอดทั้งบริษัทให้ทันสมัย  

ดูประวัติเต็ม
Paul Krause

Paul Krause

รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมาย และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับการปฏิบัติงานของ Harley-Davidson, Inc.

คุณ Paul Krause ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทและเป็นสมาชิกในคณะผู้บริหารของ Harley-Davidson ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย เขาบริหารจัดการแผนกกฎหมายของบริษัทและดูแลเรื่องข้อกฎหมายทั้งหมดให้กับบริษัท ตลอดจนความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และนโยบายสาธารณะของบริษัท/การประสานงานหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ คุณ Paul Krause ยังทําหน้าที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจริยธรรมและกำกับการปฏิบัติงานของบริษัท และเป็นเลขานุการบริษัทให้กับคณะกรรมการบริหารอีกด้วย

ดูประวัติเต็ม
Luke Mansfield

Jagdish Krishnan

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัลของ Harley-Davidson Motor Company

คุณ Jagdish “Jag” Krishnan รับผิดชอบในการเป็นผู้นำการพัฒนากลยุทธ์ด้านดิจิทัลของ Harley-Davidson ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถมอบประสบการณ์การซื้อสินค้าที่ทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดในทุกแพลตฟอร์ม

ดูประวัติเต็ม
Luke Mansfield

Luke Mansfield

รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารจัดการมอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson Motor Company

Luke Mansfield รับผิดชอบในด้านกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์มอเตอร์ไซค์ แพลตฟอร์มผลิตภัณฑ์ใหม่ การวิเคราะห์ขั้นสูง ข้อมูลเชิงลึก และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์

ดูประวัติเต็ม
Bryan Niketh

Bryan Niketh

รองประธานกรรมการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติงานของ Harley-Davidson Motor Company

คุณ Bryan Niketh ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติงานของ Harley-Davidson Motor Company ในตำแหน่งนี้ คุณ Niketh รับผิดชอบในการสร้างความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการผลิตทั่วโลกของ Harley-Davidson และเป็นผู้นําของส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

ดูประวัติเต็ม
Jonathan Root

Edel O’Sullivan

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Harley-Davidson Motor Company

คุณ Edel O’Sullivan ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ของ Harley-Davidson Motor Company ในตำแหน่งนี้ O’Sullivan มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการขายรถมอเตอร์ไซค์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม และสินค้าทั่วไปของ Harley-Davidson ในทั่วโลก รวมถึง Harley-Davidson Museum 

ดูประวัติเต็ม
Jonathan Root

Jonathan Root

รองประธานกรรมการอาวุโสของ Harley-Davidson Financial Services

คุณ Jonathan Root ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการอาวุโสของ Harley-Davidson Financial Services ในตำแหน่งนี้ คุณ Root เป็นผู้นำในส่วนของบริการทางการเงินเพื่อลูกค้ารายย่อย บริการทางการเงินเพื่อการพาณิชย์ และธุรกิจประกันภัยของ HDFS รวมถึงธุรกิจการบริการเพื่อผู้จำหน่าย Harley-Davidson (HDDS) และเป็นสมาชิกในคณะผู้บริหารของ Harley-Davidson

ดูประวัติเต็ม
คณะกรรมการบริษัท
Jochen Zeitz
Jochen Zeitz
ประธานกรรมการบริษัท และประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Harley-Davidson, Inc.
N. Thomas Linebarger
N. Thomas Linebarger
ประธานกรรมการบริหารของ Harley-Davidson, Inc ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cummins Inc.
Troy Alstead
Troy Alstead
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Ocean5 และอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Starbucks Corporation
R. John Anderson
R. John Anderson
อดีตประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Levi Strauss & Co.
Michael Cave
Michael Cave
อดีตรองประธานของ The Boeing Company
Allan Golston
Allan Golston
ประธานกรรมการโครงการในสหรัฐอเมริกาของมูลนิธิ Bill & Melinda Gates
Sara Levinson
Sara L. Levinson
ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อํานวยการของ Katapult, อดีตผู้บริหารของ Clubmom, Inc., NFL Partners, Inc. และ MTV Music Television
Brian Niccol
Brian Niccol
ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Chipotle Mexican Grill, Inc.
Maryrose Sylvester
Maryrose Sylvester
อดีตกรรมการผู้จัดการประจำประเทศ และหัวหน้าฝ่าย Electrification ของ ABB ประเทศสหรัฐฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารของ Harley-Davidson

สําหรับข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติ ทักษะความสามารถ และคุณวุฒิของคณะกรรมการบริหารของ Harley-Davidson โปรดดูหนังสือมอบฉันทะปี 2020 ของเรา

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ