การบริหาร Harley-Davidson

พบกับทีมผู้บริหารและคณะกรรมการบริหาร Harley-Davidson, Inc.

Jochen Zeitz

Jochen Zeitz

ประธานกรรมการบริษัท และประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Harley-Davidson, Inc.

Jochen Zeitz ได้ดํารงตําแหน่งกรรมการตั้งแต่ปี 2007 และจัดตั้งคณะกรรมการแบรนด์และความยั่งยืนของบริษัท ก่อนหน้านี้เขาทําหน้าที่เป็นประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทสินค้ากีฬา PUMA ตั้งแต่ปี 1993 - 2011 นอกจากนี้ เขายังดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่การเงินของ PUMA ตั้งแต่ปี 1993 ถึง 2005

ดูประวัติเต็ม
Julie Anding

Julie Anding

รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ 

Julie Anding ดำรงตำแหน่งรองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของ Harley-Davidson, Inc. โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ ดูแลการดำเนินงานของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร บริการธุรกิจทั่วโลกและความยั่งยืนขององค์กร  เธอยังเป็นตัวแทนบริษัท และเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะกรรมการฝ่ายทรัพยากรบุคคลของ Harley-Davidson, Inc. คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ เธอยังทําหน้าที่เป็นประธานของมูลนิธิ Harley-Davidson

ดูประวัติเต็ม
Amy Giuffre

Amy Giuffre

รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสาร ของ Harley-Davidson, Inc.

Amy Giuffre ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารของ Harley-Davidson, Inc. โดยทำหน้าที่ดูแลด้านการสื่อสารทั่วโลก รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ของบริษัท และการความสัมพันธ์ระหว่างนักลงทุนให้กับบริษัท

ดูประวัติเต็ม
Lawrence G. Hund

Lawrence G. Hund

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพาณิชย์ Harley-Davidson Motor Company

Larry Hund เป็นผู้รับผิดชอบในการขายรถมอเตอร์ไซค์ Harley-Davidson ทั่วโลก อะไหล่และชุดแต่ง และสินค้าทั่วไป รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ Harley-Davidson เขาเคยดำรงตำแหน่งประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ Harley-Davidson Financial Service (HDFS) ตั้งแต่ปี 2009 ถึงต้นปี 2020 โดยมีหน้าที่รับผิดชอบระบบผู้จำหน่ายของ Harley-Davidson (HDDS) ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2020

ดูประวัติเต็ม
Paul Krause

Paul Krause

รองประธาน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย และประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกํากับดูแลการปฏิบัติงาน Harley-Davidson, Inc

Paul Krause ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทและเป็นสมาชิกในคณะผู้บริหารของ Harley-Davidson ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่กฎหมาย เขาบริหารจัดการแผนกกฎหมายของบริษัทและดูแลเรื่องข้อกฎหมายทั้งหมดให้กับบริษัท ตลอดจนความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์และนโยบายสาธารณะของบริษัท/การประสานงานหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนี้ เขายังทําหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายจริยธรรมและดูแลกำกับการทำงานของบริษัท และเป็นเลขานุการบริษัทสําหรับคณะกรรมการของบริษัท

ดูประวัติเต็ม
Luke Mansfield

Jagdish Krishnan

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัล Harley-Davidson Motor Company

Jagdish "Jag" Krishnan มีหน้าที่ในการพัฒนากลยุทธ์ดิจิทัลของ Harley-Davidson ที่ช่วยให้บริษัทสามารถส่งมอบ ประสบการณ์การค้าปลีกของลูกค้าที่น่าพอใจมากที่สุดในทุกแพลตฟอร์ม 

ดูประวัติเต็ม
Luke Mansfield

Luke Mansfield

รองประธานและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ Harley-Davidson Motor Company

Luke Mansfield มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนากลยุทธ์ การวางแผนธุรกิจแบบบูรณาการ การพัฒนาธุรกิจ และการวิเคราะห์ขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึก

ดูประวัติเต็ม
Bryan Niketh

Bryan Niketh

รองประธานอาวุโส ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการ Harley-Davidson Motor Company

Bryan Niketh เป็นรองประธานกรรมการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และการปฏิบัติการที่ Harley-Davidson Motor Company ในบทบาทนี้ Niketh มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งมอบความยืดหยุ่นและประสิทธิภาพในการดําเนินงานการผลิตทั่วโลกของ Harley-Davidson และนําไปสู่องค์กรพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ดูประวัติเต็ม
Jonathan Root

Jonathan Root

รองประธานอาวุโส Harley-Davidson Financial Service

Jonathan Root ดำรงตำแหน่งรองประธานอาวุโสของ Harley-Davidson Financial Services ในตำแหน่งนี้ Root ทำหน้าที่เป็นผู้นำด้านการเงินเพื่อการค้าปลีก การเงินเพื่อการพาณิชย์ และธุรกิจประกันภัยของ HDFS รวมถึงธุรกิจบริการสำหรับผู้จำหน่ายของ Harley-Davidson (HDDS) และดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกของคณะกรรมการบริหาร Harley-Davidson

ดูประวัติเต็ม
Darrell Thomas

Darrell Thomas

รองประธานและเหรัญญิก รักษาการณ์ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน Harley-Davidson, Inc

Darrell Thomas เป็นรองประธานและเหรัญญิกและรักษาการประธานเจ้าหน้าที่การเงินสําหรับ Harley-Davidson, Inc. มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนและจัดทำรายงานด้านการเงิน การดูแลรายรับรายจ่าย ภาษี การตรวจสอบบัญชีภายใน เขาดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของ Harley-Davidson บริการทางการเงินตั้งแต่เดือนมกราคม 2018 ถึงเดือนมิถุนายน 2020

ดูประวัติเต็ม
คณะกรรมการ
Jochen Zeitz
Jochen Zeitz
ประธานกรรมการบริษัท และประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Harley-Davidson, Inc.
N. Thomas Linebarger
N. Thomas Linebarger
ประธานกรรมการบริหารของ Harley-Davidson, Inc ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cummins Inc.
Troy Alstead
Troy Alstead
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Ocean5 และอดีตประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการของ Starbucks Corporation
R. John Anderson
R. John Anderson
อดีตประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Levi Strauss & Co.
Michael Cave
Michael Cave
อดีตรองประธานของ The Boeing Company
Allan Golston
Allan Golston
ประธานกรรมการส่วนโปรแกรมสหรัฐอเมริกาของ Bill & Melinda Gates Foundation
Sara Levinson
Sara L. Levinson
ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการของ Katapult, อดีตผู้บริหารระดับสูงของ Clubmom, Inc., NFL Partners, Inc. และ MTV Music Television
Brian Niccol
Brian Niccol
ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chipotle Mexican Grill, Inc.
Maryrose Sylvester
Maryrose Sylvester
อดีต กรรมการผู้จัดการประเทศสหรัฐอเมริกาและ หัวหน้าฝ่ายไฟฟ้าของ ABB ในสหรัฐอเมริกา

ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารของ Harley-Davidson

สําหรับข้อมูลชีวประวัติ ทักษะ และคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารของ Harley-Davidson ดูได้ในหนังสือมอบฉันทะประจําปี 2020 ของเรา

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ