อย่าพลาด ล่าสุดจาก H-D - รับชม "พาหนะแห่งตัวตน" ปิด

ผู้บริหารของ Harley-Davidson

รู้จักกับคณะผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารของ Harley-Davidson, Inc.

ทีมผู้บริหาร
Jochen Zeitz
Jochen Zeitz

ประธานบริษัท ประธานกรรมการ และซีอีโอ

Harley-Davidson, Inc.

Gina Goetter
Gina Goetter

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

Harley-Davidson, Inc.

Edel O'Sullivan
Edel O'Sullivan

ประธานเจ้าหน้าที่การพาณิชย์

Harley-Davidson Motor Company

Paul Krause
Paul Krause

รองประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย ประธานเจ้าหน้าที่และเลขาธิการฝ่ายกำกับดูแล

Harley-Davidson, Inc.

Jagdish Krishnan
Jagdish Krishnan

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายดิจิทัล

Harley-Davidson, Inc.

Tori Termaat
Tori Termaat

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Harley-Davidson, Inc.

Ryan Morrissey
Ryan Morrissey

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายยานยนต์ไฟฟ้า

LiveWire

Bryan Niketh
Bryan Niketh

รองประธานกรรมการอาวุโส

ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และปฏิบัติการ

Harley-Davidson Motor Company

Erica Bullard
Erica Bullard

รองประธานกรรมการอาวุโส

ฝ่ายเครื่องแต่งกายและลิขสิทธิ์

Harley-Davidson Motor Company

Jonathan Root
Jonathan Root

รองประธานกรรมการอาวุโส

ฝ่ายบริการด้านการเงิน Harley-Davidson

Luke Mansfield
Luke Mansfield

รองประธานกรรมการฝ่ายบริหารรถจักรยานยนต์

Harley-Davidson Motor Company

Julie Anding
Julie Anding

รองประธานกรรมการ ฝ่ายการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Harley-Davidson, Inc.

Theo Keetell
Theo Keetell

รองประธานกรรมการ ฝ่ายการตลาด

Harley-Davidson, Inc.

Andy Benka
Andy Benka

ประธานเจ้าหน้าที่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Harley-Davidson, Inc.

George Prassas
George Prassas

รองประธานกรรมการ

ฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์

Harley-Davidson, Inc. 

Kolja Rebstock
Kolja Rebstock

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประจำยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกา

Harley-Davidson Motor Company

Eduardo Bravo
Eduardo Bravo

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ

ประจำอเมริกาเหนือ

Harley-Davidson Motor Company

Dimitris Raptis
Dimitris Raptis

รองประธานกรรมการ

ประจำเอเชียแปซิฟิก

Harley-Davidson Motor Company

John Klein
John Klein

ผู้อำนวยการ

ประจำลาตินอเมริกา

Harley-Davidson Motor Company

คณะกรรมการบริษัท
Jochen Zeitz
Jochen Zeitz
ประธานกรรมการบริษัท และประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Harley-Davidson, Inc.
N. Thomas Linebarger
N. Thomas Linebarger
ประธานกรรมการบริหารของ Harley-Davidson, Inc ประธานกรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Cummins Inc.
Troy Alstead
Troy Alstead
ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Ocean5 และอดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Starbucks Corporation
R. John Anderson
R. John Anderson
อดีตประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Levi Strauss & Co.
Michael Cave
Michael Cave
อดีตรองประธานของ The Boeing Company
James "Jim" D. Farley, Jr.
James "Jim" D. Farley, Jr.

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

Ford Motor Company

Jared Dourdeville
Jared Dourdeville
พันธมิตรที่ H Partners
Allan Golston
Allan Golston
ประธานกรรมการโครงการในสหรัฐอเมริกาของมูลนิธิ Bill & Melinda Gates
Sara Levinson
Sara L. Levinson
ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้อํานวยการของ Katapult, อดีตผู้บริหารของ Clubmom, Inc., NFL Partners, Inc. และ MTV Music Television
Maryrose Sylvester
Maryrose Sylvester
อดีตกรรมการผู้จัดการประจำประเทศ และหัวหน้าฝ่าย Electrification ของ ABB ประเทศสหรัฐฯ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะกรรมการบริหารของ Harley-Davidson

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของคณะกรรมการบริหารของ Harley-Davidson ได้ในหนังสือมอบฉันทะปี 2021

ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ