Reflex™ Defensive Rider Systems (RDRS)

Reflex™ Defensive Rider Systems (RDRS) är ett nytt standardpaket med en massa tekniska funktioner som har designats särskilt för att matcha motorcykelns prestanda under acceleration, när du saktar ned och när du bromsar. Systemen är konstruerade för att hjälpa föraren att styra fordonet under acceleration och bromsning i en rak linje eller i en kurva. Förare kan tycka att systemen är som mest hjälpsamma vid körning på ogynnsamma vägförhållanden eller i nödsituationer. Systemen är elektroniska och använder sig av de senaste elektroniska bromskontrollerna och drivlineteknik. Funktionerna i RDRS om inget annat anges. RDRS-funktioner är standard på alla 2020 LiveWire™-, CVO™-, Police- och Trike-modellerna och som tillval på alla 2020 Touring-modeller i USA (förutom Electra Glide®-standardmodell).

Titta på animationerna nedan och lär dig mer om de avancerade teknikerna hos Reflex™ Defensive Rider Systems (RDRS). OBS: Den röda motorcykeln i vissa animationer representerar en motorcykel utan den specifika RDRS-funktionen som demonstreras.

ABS

Låsningsfria bromsar (ABS)

Låsningsfria bromsar (ABS) är utformade för att förhindra att hjulen låses under bromsning och hjälper föraren att bibehålla kontrollen vid bromsning i en rak linje, nödsituation.

ABS är standard på alla 2020 Harley-Davison® motorcyklar (standard i Europa).

ABS hjälper föraren att bibehålla kontrollen vid inbromsning i rak linje brådskande situation. ABS fungerar självständigt på de främre och bakre bromsarna för att hålla hjulen i rullning och hjälpa förebygga okontrollerat hjullås i nödfall.

 

C ABS

Kurvtagningsförbättrat ABS (C-ABS)

Kurvtagningsförbättrat ABS (C-ABS) är en variant av ABS som är konstruerad för att balansera bromsning och kurvtagningslaster på däckets kontaktbana samtidigt under kombinerad kurvtagning och bromsning.

C-ABS är standard på alla 2020 LiveWire™, CVO™, Trike och Touring-modeller (utom Road King® och Electra Glide® Standard).

C-ABS är en variant av ABS som skräddarsyr bromstryck till longitudinell slirning baserad på motorcykels lutningsvinkel eller Trike-lateralacceleration. Systemet är avsett att bevara lateralgreppet vid däckets kontaktbana under kombinerade kurvtagnings-och bromslaster.

 

C ELB

Elektronisk kopplad bromsning (ELB)

Elektronisk kopplad bromsning (ELB) applicerar bromskraft på båda hjulen när föraren bromsar via handspaken (främre) eller fotpedal (bak). Detta kan hjälpa föraren att uppnå bättre bromsning.

ELB är standard på alla 2020 Touring, CVO™ och Trike modeller.

Det elektroniskt kopplade bromssystemet (ELB) möjliggör en mer balanserad främre och bakre bromsning under en mängd olika bromstillämpningar. Systemet länkar mer när ryttaren bromsar kraftigare och minskar eller slutar länka helt vid lätt bromsning och låga hastigheter. När bromsarna är länkade kommer bromsning enbart med frambromsen att även dynamiskt applicera en viss del av bromskraften på bakdäcket. Att endast använda den bakre bromspedalen kommer att göra att systemet även tillämpar en viss bromskraft på det vänstra främre bromsoket.
C ELB

Kurvtagningsförbättrad elektronisk kopplad bromsning (C-ELB)

Kurvtagningsförbättrad elektroniskt kopplad bromsning (C-ELB) tar hänsyn till motorcykelns lutningsvinkel eller Trike-modellens laterala acceleration. C-ELB kommer att förändra fördelningen av bromstrycket mellan de främre och bakre bromsarna vid inbromsning under kurvtagning för att förbättra motorcykelns förmåga att bibehålla förarens avsedda riktning.

C-ELB är standar på alla 2020 CVO™, Trike ochTouring modeller (förutom Road King® och Electra Glide® Standard).

C-ABS är en variant av ABS som skräddarsyr bromstryck till longitudinell slirning baserad på motorcykels lutningsvinkel eller Trike-lateralacceleration. Systemet är avsett att bevara lateralgreppet vid däckets kontaktbana under kombinerade kurvtagnings-och bromslaster.

 

Mer grepp, mindre släpp

C TCS

Kurvtagningsförbättrat antispinnsystem (C-TCS)

Antispinnsystemet är konstruerat för att se till att bakhjulet inte "tappar greppet" när motorcykeln accelererar samtidigt som den lutar. Det förbättrar även förarkontrollen och ökar trygghetskänslan, särskilt i regnig väderlek.

C-ABS är standard på alla MY20 LiveWire™-, CVO™-, Police- och Trike-modeller och som tillval på alla MY20 Touring-modeller i USA (utom FLHT).

Det kurvtagningsförbättrade antispinnsystemet (C-TCS) är utformat för att förhindra överdriven bakhjulsspin vid acceleration när man kör rakt fram eller i kurvtagning. C-TCS kan få föraren att känna sig tryggare när dragkraften försämras av våta väderförhållanden, en plötslig oväntad underlagsförändring eller vid körning på oasfalterad väg. Föraren har två antispinnlägen att välja emellan: Standardläget är utformat för torra ytor, regnläget är optimerat för våta ytor. Systemet kan också stängas av. Effekten av C-TCS är också skräddarsydd vid kurvtagning baserat på lutningsvinkeln.

Långsammare rullning

DSCS

Drag-Torque Slip Control System (DSCS)

Drag-Torque Slip Control (DSCS) är utformad för att minska överdriven bakhjulssliring eller sladd som vanligtvis inträffar när föraren gör en plötslig nedväxling eller saktar ned på vått eller halt väglag.

DSCS är standard på alla 2020 LiveWire™, CVO™, Trike och Touring modeller (förutom Road King® och Electra Glide® Standard)

När DSCS upptäcker överdriven bakhjulssliring vid inbromsning justeras motorns vridmoment för att bättre anpassa bakhjulets hastighet till väghastigheten.
C DSCS

Kurvtagningsförbättrat Drag-Torque Slip Control System (C-DSCS)

På modeller utrustade med C-DSCS kan effekten av DSCS skräddarsys vid kurvtagning, baserat på detekterad lutningsvinkel.

C-DSCS är standard på alla 2020 LiveWire™, CVO™ Trike och Trike modeller.

Kurvtagningsförbättrat Drag-Torque Slip Control (C-DSCS) är utformad för att minska överdriven bakhjulsslirning under inbromsnings som vanligtvis inträffar när föraren plötsligt växlar ned eller bromsar på vått eller halt väglag. När C-DSCS upptäcker överdriven bakhjulsslirning vid inbromsning justeras motorns vridmoment för att bättre matcha bakhjulets hastighet till väghastigheten. Effekten av C-DSCS är också förbättrad vid kurvtagning baserat på lutningsvinkeln.

På LiveWire™ och Trike modellerna kan denna funktion upplevas under regenererande bromsning på underlag med sämre grepp.

Brant, stadig och redo

DHC

Vehicle Hold Control (VHC)

Den primära funktionen hos VHC är att använda bromstryck för att hålla motorcykeln rullande, vilket gör det lättare att köra iväg vid start i en backe, på en bro eller en parkeringsramp.

VHC är inte avsedd som ersättning för en parkeringsbroms.

Denna funktion kommer som standard på 2020 CVO™ Touringmodeller och som tillval på 2020 Touring modeller.- och Police-modeller och som tillval på alla MY20 Touring-modeller i USA (utom FLHT).

Vehicle Hold Control (VHC) applicerar och håller bromstrycket när det aktiveras av föraren och förhindrar att motorcykeln rullar efter att föraren har släppt bromsarna. Den primära funktionen hos VHC är att förhindra att motorcykeln rullar när den har stoppats, till exempel vid en stoppskylt i en backe, i trafikstockning i en sluttning eller i en brant nedförsbacke från en parkering. VHC är utformat för att göra det lättare att tryggt kunna köra iväg genom att minimera antalet samordnade kontroller som krävs för att smidigt kunna köra iväg. Systemet tillämpar bromstryck tills föraren aktiverar gasreglaget och kopplingen för att köra iväg. VHC kan också användas när motorcykeln står still på en plan yta om föraren vill behålla positionen utan att behöva trycka på bromsen.

Föraren aktiverar VHC genom att tillfälligt tillämpa extra tryck på antingen frambromsspaken eller den bakre fotbromsen efter att motorcykeln har stannat helt. Om föraren bromsar väldigt hårt för att stanna och behåller bromstrycket efter att motorcykeln har stannat helt kan VHC också ställas in utan extra tryck. VHC-indikatorn tänds för att bekräfta att föraren har aktiverat VHC och ABS-systemet kommer att hålla bromstrycket efter att föraren släpper bromsen. VHC avaktiveras automatiskt när föraren börjar köra iväg efter ett stopp eller om föraren applicerar och släpper någon av bromsarna.

VHC ska inte användas som parkeringsbroms. Det kommer också att frigöras om föraren fäller ned sidostödet (på modeller med sidostödssensorik vilket inte förekommer på alla marknader), lägger i neutral på modeller utan sidostödssensorik eller om motorn är stängs av. Efter fem minuter kommeri de flesta situationer indikatorn att börja blinka och VHC kommer att släppas om föraren inte gör något.

Vetskapen om att det bara är att dra iväg

TPMS

DÄCKTRYCKSINDIKATOR (TPMS)

TPMS varnar föraren för lågt lufttryck i däcken. Att bibehålla rätt lufttryck i däcken är viktigt för både fordonets prestanda och däckens livslängd.

Denna funktion kommer som standard på MY20 CVO™- och Police-modeller och som tillval på alla 2020 LiveWire™, CVO™, Trike och Touring modeller (utom Electra Glide® Standard).

TPMS visar det aktuella lufttrycket i både fram- och bakdäcken på BOOM!™ Box GTS-skärmen (eller på odo-mätaraen på Road King® och Freewheeler®) och har en indikator som varnar föraren när lufttrycket i däcken är för lågt och bör kontrolleras.

TPMS är en funktion i RDRS och finns även som fristående tillbehör via P&A för MY20 Touring-modeller utrustade med original- eller tillbehörshjul som kan förses med en TPMS-sensor.

IMPORTANT NOTE

Tillgänglig dragkraft avgörs av kontakten mellan väg och däck. RDRS-funktioner på motorcyklar kan bara justera bromstrycket eller drivlinans vridmoment som ett sätt att försöka hindra krafterna i däcket från att överskrida tillgängligt grepp. Dessa tekniker har inte förmågan att öka greppet eller att ingripa när föraren inte använder bromsen eller gasen (t. ex. när man åker på frihjular genom en kurva med kopplingen i friläge). RDRS-funktioner på motorcyklar har inte förmågan att direkt påverka fordonets riktning. Detta är en viktig skillnad mellan RDRS för motorcyklar och stabilitetskontroll för bilar. Föraren är ansvarig för styrning och väganpassning.