TCHERNAVIA ROCKER

 

Vice president and chief human resources officer

 

Tchernavia Rocker är vice president and chief human resources officer för Harley-Davidson, Inc.

Den rollen innebär att Tchernavia är del av den högsta ledningen på företaget samt är företagets representant och rådgivare till HR-kommittén för Harley-Davidson Inc.:s styrelse. Hon har ansvaret för att ange den strategiska inriktningen för organisationens personalstrategi och leda genomförandet därav, särskilt när det gäller organisationseffektivitet, mervärdet för och erfarenhet hos de anställda, successionsplanering, talangförvaltning, organisations- och resultatstyrning, ledarskapsutveckling, kompensation och förmåner, arbetsmarknadsrelationer och global inkludering, och till sin hjälp har hon en grupp på cirka 200 personalvetare över hela världen.

Sedan 2000 har Tchernavia innehaft flera olika chefsroller på Harley-Davidson med ansvar för affärsenheternas personalfunktioner, vilket omfattar organisationsutveckling, förändringsarbete, arbetsmarknadsrelationer, talangförvaltning, fortbildning av anställda, resultatstyrning, HRIS, säkerhet och företagshälsovård samt strategisk personalplanering.  Hon har också innehaft olika befattningar personal- och driftsledning på Goodyear Dunlop North America Tire Inc. samt andra organisationer inom sjukvårdssektorn.

Hon sitter för närvarande i styrelsen för Girl Scouts of Southeast Wisconsin och Marcus Center for Performing Arts och är medlem i HR Policy Institute, Society for Human Resource Management och National Black MBA Association. Hon har också suttit i styrelsen för flera olika ideella organisationer, som bland annat Next Door och Mount Mary University.

Tchernavia har en Bachelor of Science som sjuksköterska från University of Alabama Huntsville i Huntsville, Alabama.  Hon har en Master of Business Administration-examen från Alabama A&M University.  Hon är för närvarande certifierad både som HRCI Senior Professional i Human Resources och är SHRM Senior.