PAUL J. JONES


Vice president och chief legal officer
Harley-Davidson, Inc.

Paul Jones är vice president och chief legal officer för Harley-Davidson, Inc. Jones fungerar som direktör på koncernnivå och ingår i Harley-Davidsons ledningsgrupp. Som chief legal officer leder han företagets juridiska avdelning och övervakar alla juridiska frågor för företaget samt dess verksamhet rörande produkttillförlitlighet och officiella riktlinjer/myndighetsfrågor. Han är även företagets chief ethics and compliance officer samt corporate secretary för bolagets styrelse.

Jones sitter som branschrepresentant i USA:s Industry Trade Advisory Committee on Consumer Goods (ITAC 4), på uppdrag av både USA:s handelsminister och USA:s handelsrepresentant, samt som ordförande för International Motorcycle Manufacturers Association i Genève, Schweiz.  Han är också styrelseledamot för National Association of Manufacturers och USA:s Motorcykel Manufacturers Association.  Vidare sitter han i styrelserna för Junior Achievement of Wisconsin, stiftelsen Greater Milwaukee och Near West Side Partners, Inc., ett initiativ för att gjuta liv i stadsdelar som leds av ankarinstitutionerna i den del av Milwaukee som ligger i det som kallas USA:s near west.

Innan han började på Harley-Davidson var Jones vice president, general council och direktör för Regal Beloit Corporation.  Han har även tjänstgjort som rättssekreterare vid Wisconsins högsta delstatsdomstol och som politisk analytiker för Wisconsins delstatsparlament.

Han har en MBA från Northwestern University, en juristexamen från Georgetown University och en grundexamen vid University of Wisconsin — Whitewater.