Neil Grimmer


Brand President, Harley-Davidson Motor Company

 

Neil Grimmer är brand president för Harley-Davidson Motor Company, med ansvar för kommunikation, marknadsföring och varumärkesprofilering, produktplanering och produktportfölj, kundernas detaljhandelsupplevelser samt Harley-Davidson-museet.

Grimmer började på Harley-Davidson 2019 och tillför mer än 20 års erfarenhet av innovativ varumärkes- och företagsuppbyggnad, senast som grundare och vd för Habit, världens första biovetenskapföretag för individanpassade kostråd. Han innehade också en ledarroll på Campbell’s år 2013. Vidare har han varit VP för strategi och innovation på Clif Bar & Co samt senior designer på IDEO. 

Grimmer har en fil.mag. i produktdesign från Stanford University, en fil.kand. från California College of the Arts och är ledamot av Henry Crown Fellowship vid Aspen Institute.

Han har varit aktiv inom motorcykelkulturen i över 30 år och har tillryggalagt många mil och samlat på sig många historier på sin Low Rider S och Street Glide Special.