MATTHEW S. LEVATICH

President and Chief Executive Officer, Harley-Davidson, Inc.

 

Matt Levatich är president and chief executive officer för Harley-Davidson, Inc.

Levatich började på Harley-Davidson 1994 och har suttit på flera olika poster med allt större ansvar både i USA och Europa, bland annat som president and chief operating officer för Harley-Davidson Motor Company, vice president and general manager för Motor Companys verksamhet för reservdelar och tillbehör, vice president för Materials Management samt president and managing director för MV Agusta.

Innan han kom till Harley-Davidson innehade Levatich ledande befattningar inom teknik- och tillverkningssektorn på FMC Corporation och Albany International Corporation.

Han studerade maskinteknik vid Rensselaer Polytechnic Institute i delstaten New York. Han studerade vidare till civilingenjör i industriell ekonomi och tog en MBA i marknadsföring, finans och organisationsbeteende vid Northwestern University i delstaten Illinois.

Förutom att sitta i styrelsen för Harley-Davidson, Inc., sitter Levatich dessutom med i styrelsen för Emerson, ett globalt produktions- och teknikbolag med säte i St. Louis, samt sitter med i den verkställande rådgivande nämnden för Northwesterns Master of Management- och Manufacturing-program.