MICHELLE A. KUMBIER

Chief Operating Officer,
Harley-Davidson Motor Company

 

Som chief operating officer på Harley-Davidson Motor Company, är Michelle Kumbier ansvarig för hela verksamhetens rörelseresultat. Häri ingår att leda och övervaka företagets globala försäljningsmarknader och nätverk av återförsäljare, leda utformningen och utvecklingen av efterfrågade och lönsamma produkter samt att övervaka flexibiliteten och effektiviteten hos Harley-Davidsons globala produktionsverksamhet. 

Kumbier kom till Harley-Davidson 1997 och har innehaft befattningar med allt större ansvar, bland annat som senior vice president of Product and Operations, senior vice president of Motorcycle Operations, senior vice president of Product Development samt vice president of Materials Management.

Innan hon kom till Harley-Davidson tillbringade Kumbier 11 år på Kohler Company i Kohler, Wisconsin, där hon innehade ett antal olika befattningar inom VVS- och motordivisionerna.

Hon bidrar aktivt till företagets insatser för mångfald och inkludering, bland annat som verkställande sponsor för gruppen för kvinnogemenskap sedan 2013.  Hon stödjer också STEP-initiativet (Science, Technology, Engineering och Production) från National Association of Manufacturing som hyllar kvinnligt ledarskap inom tillverkningssektorn med fokus på att minska kunskapluckorna inom tillverkningsindustrin i USA. 

Kumbier har studerat marknadsföring vid Lakeland College och har en MBA från University of Wisconsin – Oshkosh.