LAWRENCE G. HUND

President and Chief Executive Officer, Harley-Davidson Financial Services, Inc.

 

Larry Hund är president and chief executive officer för Harley-Davidson Financial Services (HDFS), ett helägt dotterbolag till Harley-Davidson, Inc.

Under sina 30 år inom sektorn för finansiella tjänster har Hund hunnit med att inneha en lång rad olika ledande befattningar.  När han kom till HDFS år 2002, började Hund som vice president of operations and chief financial officer och var även tillförordnad chief operating officer från juli 2006 till januari 2007.

Hund lämnade HDFS år 2007 för att arbeta på ett nystartat finansbolag men återvände till HDFS i juni 2009.

Innan dess tillbringade han 17 år på Heller Financial, Inc., och var executive vice president och controller under de sex åren innan Heller köptes upp av GE Capital.

Hund är auktoriserad revisor och har en Business Administration i redovisning från Loyola University i Chicago och har även en Master of Business Administration från University of Chicago.   Han sitter i styrelsen för American Financial Services Association.