JOANNE M. BISCHMANN

 

Vice President, Communications samt President, Harley-Davidson Foundation, Inc.

 

Joanne Bischmann har hand om verksamheterna som rör kommunikation, affärsflyg och -resor samt mötestjänster på Harley-Davidson. Hon har ansvar för att skapa den bild intressenter får av företaget samt att främja företaget genom att se till att historien om Harley-Davidson når ut till de målgrupper där den får störst genomslag. Häri ingår all extern kommunikation samt kommunikation med anställda, återförsäljare, leverantörer, aktieägare och samhällena där vi verkar.

Bischmann är också ordförande för Harley-Davidson Foundation, som aktivt bistår med samhällsviktiga tjänster som rör skola, sjukvård och miljö.

Sedan hon kom till företaget 1990 har Bischmann arbetat som manager of Advertising and Promotions, director of Marketing, vice president of Marketing och vice president of Licensing & Special Events innan hon fick sin nuvarande befattning år 2010. Tidigare arbetade hon med marknadsföring på Hoffman, York and Compton i Milwaukee.

Bischmann sitter i styrelsen för Summerfest, som räknas som världens största musikfestival, och i styrelsen för Better Business Bureau of Wisconsin, Inc. och är medlem i varumärkesutskottet på National Better Business Bureau. Hon är också medlem i marknadsföringskommittén för Betty Brinn Children’s Museum i Milwaukee.

Bischmann har studerat vid Washington University in St. Louis, Missouri, och har en bachelor-examen i kommunikation från University of Colorado Boulder.